WELCOME
to ‘The Bureau of Wonders’
also known as “Cabinet of Curiosities”.
Where you can enjoy photos, music and information

Photographer Cor van Sliedregt
Puts together a creative combination of images,
together with 17th and 18th century original Dutch tunes
and his own arrangements,
all accompanied with useful historical facts and figures. 

Check out the BLOG
and enjoy with the sounds and pictures. 

For more information about
this photographer, musician and researcher,
go to ABOUT. 

For more information on the availability of
CD’s and music books, go to the Uitgeverij Drie Koningen website. 
www.codacoda.nl

Looking for more information about the names
‘Cor’ and ‘van Sliedregt’ ?
Go to ARCHIVES

WITH THANKS TO
I am eternally grateful for the help of the following family and friends in making this blog:
Casper van Sliedregt for the construction of the website,
Danielle Janssen in the choice of the photos, music and narrative, and Rob Keene for the English translations. 
Also the wonderful group of people at the Meertens Institute who via the website www.liederenbank.nl. were always available to look out applicable tunes. 

In just a few words, I would like to say how happy I am
to have received their kind help.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WELKOM,
bij Cor’s Kleine Buro voor Verwondering.
Je kunt hier genieten van foto’s, muziek en informatie

Fotograaf Cor van Sliedregt
maakt een combinatie van zijn beeldmateriaal
met grotendeels 17e en 18e eeuwse Hollandse melodieën
die hij arrangeert en voegt daar historische informatie aan toe. Ga naar BLOG en geniet met oog en oor.

Voor meer informatie over deze fotograaf, muzikant en onderzoeker
zie ABOUT

Meer informatie over boeken en CD’s van Uitgeverij Drie Koningen is te vinden op de website www.codacoda.nl

Kijk voor meer informatie over de naam ‘Cornelis’ en ‘van Sliedregt’ in
ARCHIVES

MET DANK AAN
Deze blog kon tot stand komen met medewerking van:
* Caspar van Sliedregt, de bouwer van de website,
* Danielle Janssen, bij het maken van keuzes van foto’s, muziek en tekst
* Robert Keene, die onvermoeibaar de tekst vertaalt in het Engels
* De medewerkers van het Meertens Instituut,
die mij via www.liederenbank.nl in staat stellen
mooie melodieën op te sporen.
Kortom ik ben heel dankbaar en blij met deze hulp.


Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.