BIOGRAPHY

Music

Cor van Sliedregt (Rotterdam 1946) already began playing classical guitar at the age of thirteen. When he was 18 he started studying photography at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, the city he was living in. During his time there he, together with other friends, formed the a band which later became known as the C.C.C. Folk and Blues Inc. From 1970 he started giving guitar lessons in the American blues, ragtime and folk styles, as well as writing articles for the magazine Jan Viool, and for a number of years coordinating their music articles. Together with Gerard Boontjes and Alfred Birney he put together a course in folk guitar for the Rotterdam Dance and Music school. He gave lessons at the A.C.C. (creative learning centre) of the V.U. in Amsterdam and started up the Amstelveen trio V.A.A.G., playing different repertoires from American folk and Dutch traditional music to folky songs from the pop music of the day. 

After moving to Enkhuizen in 1984 Cor participated in The Klezmerantics trio. From 1997 until 2008 he played in The Westfries KLZMR band, the skiffle group The T-Bass Band, alias Bottle Up and Go (until 2005) and the old Dutch music group SLöR, which changed its name to De Zoete Inval in 2003. From 2000 until 2003 he led the Groot AdHoc Orkest playing Flemish and French dance music to accompany  the popular dance evenings (Bal Folk) in Enkhuizen.

Cor gave divers weekend courses for the Dutch Folk Music Foundation. In 2006 and 2007 he led the Windstreken Orkest in Alkmaar, playing a broad repertoire of International folk music.

Cor plays the 6 and 12 string guitars, the dobro, ukulele, 5 string banjo, mandolin, autoharp and mouth organ, but above all what fascinates him the most is the hammered dulcimer. With this repertoire of instruments and enthusiasm as the background, Cor worked along with the VPRO programme De Wandelende Tak.

Photography

Cor van Sliedregt (Rotterdam, 1946) studied photography at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. As well as making photos for documentaries he gave lessons at the elementary school, several youth centre and the Art Academy Constantijn Huygens in Kampen. Outside of his work obligations Cor orientated himself towards particular themes with variation and abstract images forming the core. The themes he has been busy with for many years now are; wooden farmers fences and gates, dead flower still life (contemporary approximation of the ancient theme), reflections on panes of glass (spots of light in the city), closed gates, yellow grass, territories and painted asphalt.

Books

Cor likes to share his knowledge and therefore works on publishing books. His first book was about farmers fences, called Het Houten Hekken Verhaal (the story about the wooden gates). Because of his fascination with 17th and 18th century music, he produced, through the Enkhuizen publisher De Uitgeverij Drie Koningen, a number of printed books. When it became clear that most books were becoming available on internet, he moved on to publishing books on specific themes. For example about the Forlana, Rigaudon and Kwartetten forms of music, and in particular those with exciting themes based on the titles of tunes. For example Dronkemans Deunen (tunes from the drunken man), De Groene Boer (the green farmer), and Vissers en Vis (fishermen and fish). Also the tunes that appeared on De Zoete Inval CDs  also came out in book form. For example music by the Hollandtsche Schouburgh, Pluggedansen, TO and FRO/Over en Weer, Vogels and the Handschrift Enkhuizen/Musicq Enchuysen.

~~~

Cor and Danielle Janssen married in Amstelveen in 1970. They have two children, Merlijn and Caspar.

BIOGRAFIE

MUZIEK

Cor van Sliedregt (Rotterdam, 1946) is op zijn 13de begonnen met klassiek gitaarspelen. Als hij op zijn 18de naar de Gerrit Rietveld Academie in zijn woonplaats Amsterdam gaat, voor de studie fotografie, is hij medeoprichter van de band, die zich later de C.C.C. Folk & Blues Inc. noemt. Vanaf 1970 geeft hij gitaarles in het Amerikaanse idioom: blues, ragtime en folk. Schrijft artikelen voor het tijdschrift Jan Viool en coördineert enkele jaren de muziekartikelen. Samen met Gerard Boontjes en Alfred Birney stelt hij voor de Rotterdamse Dans- en Muziekschool een cursus Folkgitaar samen. Hij geeft les aan het A.C.C. (creativiteitscentrum) van de V.U. te Amsterdam en start het Amstelveense trio V.A.A.G. met een divers repertoire van Amerikaanse folk en Nederlandse volksmuziek tot en met folky nummers uit de popmuziek.

Na zijn verhuizing naar Enkhuizen in 1984 maakt hij een aantal jaren deel uit van het trio The Klezmerantics. Vanaf 1997 speelt hij zowel in De Westfriese KLZMR banD (klezmermuziek) tot 2008; en de Skiffle groep The T-Bass Band, alias Bottle Up And Go (tot 2005) en de groep SLöR met Oud-Hollandse muziek, die in 2003 van naam verandert in De Zoete Inval.

Van 2000 tot en met 2003 gaf hij leiding aan het Groot AdHoc Orkest met Vlaams/Franse Balmuziek voor het Bal Populaire te Enkhuizen.

Voor de Stichting Volksmuziek Nederland gaf hij diverse weekend-cursussen. In 2006 en 2007 gaf hij leiding aan het Windstreken Orkest te Alkmaar, met internationaal volksmuziek repertoire.

Naast het bespelen van de 6- en 12-snarige gitaar, dobro, ukulele, 5-snarige banjo, mandoline, autoharp en mondharmonica, is hij vooral gefascineerd door het hakkebord (een klein cimbalom). Vanuit dit enthousiasme werkte hij mee aan VPRO-radioprogramma De Wandelende Tak.

FOTOGRAFIE

Cor van Sliedregt (Rotterdam, 1946) volgde de opleiding Fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in zijn woonplaats Amsterdam.

Naast het maken van documentaire foto’s gaf hij les op Middelbare Scholen, Jeugdcentra en de Kunstacademie Constantijn Huygens te Kampen. In zijn vrije werk richt hij zich op specifieke thema’s waarin variatie en abstractie vaste gegevens zijn. Thema’s, waar hij jarenlang mee bezig is, zijn:

– houten boerenhekken

– dode bloemstillevens (eigentijdse benadering van een eeuwenoud thema)

– ruitreflekties (lichtvlekken in de stad)

– dichte gaten

– geel gras

– territoria

– geverfd asfalt

BOEKEN

Cor houdt ervan zijn kennis te delen en stelt daarom boeken samen.

Het begon met een boekje over het boerenhek: Het Houten Hekken Verhaal.

Om zijn geliefde muziek uit de 17e en 18e eeuw toegankelijker te maken gaf hij via Uitgeverij Drie Koningen, Enkhuizen enkele facsimile boeken uit.

Toen vrijwel alle boeken en manuscripten bereikbaar werden via internet stapte hij over naar thematische boeken. Over muziekvormen als de Forlana, Rigaudon en Kwartetten. Maar vooral met verrassende thema’s die gebaseerd zijn op de melodie-titels zoals: Dronkemans Deunen, De Groene Boer, Vissers en Vis. Ook de melodieën die op CD’s staan van De Zoete Inval verschenen in boekvorm: muziekboeken bij de Hollantsche Schouburgh, Pluggedansen, TO and FRO / OVER en WEER, Vogels en Handschrift Enkhuizen/Musicq Enchuysen.

~~~

Cor trouwde in Amstelveen met Danielle Janssen in 1970. Zij hebben twee kinderen: Merlijn en Caspar.