BvV #1.10

#1.10

FOTO
Speelplaats met muurtjes voor Graffiti, Enkhuizen, vestingwal.

MUZIEK
Ververs graft – bron: HS # 361
Een graft is een gracht, die is immers gegraven. In Amsterdam heeft de Verversgracht bestaan (in de buurt van het Waterloopplein, waar nu de Stopera staat) daar werkten de textielververs, die veel water gebruikten en behoorlijk vervuilden. Voor het verfprocedé gebruikte men urine (vanwege de ammoniak) dus zal het ook wel erg gestonken hebben.

Gespeeld door De Zoete Inval van de CD “Pluggedansen” (2011)
Er is meer te beluisteren via digitale distributie zoals Spotify, iTunes etc.
HS = Hollantse Schouburgh, muziekboek uitgegeven te Amsterdam in 1718.

PHOTO
Playground with walls for Graffiti, Enkhuizen city walls.

MUSIC
The title is: De Ververs Graft (361) The Dyers’ Canal
A ‘graft’ is a word in Dutch for a canal which has been dug out. In Amsterdam there used to be a Dyers’ Canal near the Waterloo square, where the Stopera (Town Hall & Opera) now are. Because a lot of water was needed for their work, the textile dyers et up their businesses there. Over time, the area became very polluted. Urine, a good source of ammonia acid, was used in the dying process, so the smell must have been overpowering. The melody however sounds very elegant for such a canal.
The music is taken from the CD ‘Pluggedansen’
and is played by De Zoete Inval (The Sweet Surprise) .
More available via digital distribution : Spotify, i-Tunes etc.

Source: Hollantsche Schouburgh, a musicbook published in Amsterdam in 1718. Translation of the tune title: graft = canal; ververs = people who dye textiles.
The canal existed in Amsterdam in the neighbourhood of the new townhall/ Opera house: de Stopera.

BvV #1.11

#1.11


FOTO
het gevoel van lockdown
als een vis op het droge

MUZIEK: Al van den Droge Haring willen wij zingen
traditioneel Vlaams, Rondedans uit Duinkerken.

INFO:
Duyse/ liederenbank:
https://www.dbnl.org/tekst/duys001oude02_01/duys001oude02_01_0144.php#duys001oude02_0402
http://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoek=9635&actie=melodienorm&sorteer=jaar&lan=nl

PHOTO caption
the feeling of lockdown
Is like a fish out on water

literally: like a fish on the dry [land]
(a Dutch expression)

melody title: About the dried herring
Trad. Flemish, round dance from Dunkirk
see above for more information

BvV #1.12

#1.12

FOTO
Deze doelloze knoop fotografeerde ik dit voorjaar (2020) op de kade van Den Oever, waar veel vissersboten liggen en de afsluitdijk begint.

MUZIEK

Knoopballet, ook bekend als Knoopdans.
Naar aanleiding van de foto zocht ik de Liederenbank naar knoop en vond deze melodie. De melodie komt drie maal voor in een instrumentale versie en éénmaal bij de liedtekst Mijn beurs is platgeworden. Er zijn twee liedteksten op deze melodie geschreven:

  • Mijn Clorimeen – een liefdesklacht en
  • Mijn beurs is plat geworden – een wereldlijk bespiegelend lied over gebrek aan geld, drank en eten.
    De liederen en melodie zijn alleen bekend in de 18e eeuw (van 1707 tot 1772).

Details zijn te vinden op:
http://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoekveld=knoopballet&submit=zoek&enof=EN&zoekop=allewoordenlied&sorteer=jaar&lan=nl&wc=true

PHOTO: Knot
I took this photograph of a useless knot on the harbour quay in Den Oever, at the place where de Afsluitdijk leaves Holland on its way to Friesland. The harbour is full of fishing boats.

MUSIC: Knot-Ballet or Knot Dance
With the photo in mind I searched for an appropriate melody on the fabulous website www.liederenbank.nl.
I found three instrumental versions, which are almost identical, and two songs. Tunes were popular in the period 1707 to 1772.

Details (including lyrics) can be found on:
http://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoekveld=knoopballet&submit=zoek&enof=EN&zoekop=allewoordenlied&sorteer=jaar&lan=nl&wc=true

BvV #1.13

#1.13

FOTO
Zomaar een ladder in het water, als je dat ziet vraag je je af waarom,
welke kikker of vis gebruikt hem om naar de hemel te stijgen.
Het doet me denken aan de Jacobsladder, waar engelen gebruik van maken.
Er zijn meerdere betekenissen voor het woord Jacobsladder o.a.
de zonnestralen vanuit een wolkendek, een soort speelgoed
en een rijgsysteem voor het sluiten van een tent.

MUZIEK
Andante De kleijne juffrouw op de ladder
bron: HsDHNMI 21K16 [p172] nr. 206 = 209. [handschrift Bolhuis]
Verzameling van dansen, marsen en volkswijzen, gezet voor de viool (1738). Er is verder niets bekend over deze melodie, maar in dit handschrift Bolhuis komen veel titels voor met verwijzing naar koorddansen o.a. :
– Gigue op de stijve koorde

  • Dans op de koorde met Schaatsen
  • De kleine Madelon op de koord
  • De Túrkin op de koord
    De Kleine kan hier duiden op een jong meisje of een dwerg.

PHOTO
The ladder makes me think of the so-called Jacobs ladder, sunbeams from behind the clouds etc. The question is from where to where go the people on the ladder ?

MUSIC
Translation of the title: Andante, The little lady on the ladder.
From the manuscript Bolhuis: a collection of dances, marches and folk tunes for violin, from 1738. A unique melody, no related tunes are found, There are a lot of titles in the manuscript relating to rope dancing. Probably the title indicates an acrobatic act.
The meaning of “Little” could be: a young person or a manikin/small people.

BvV #1.14

#01.14

FOTO:
De Paktuinen is een lange straat in Enkhuizen, waar één keer per jaar de Harddraverij plaatsvindt. “De grond aan weerszijden van de Paktuinen in Enkhuizen is vanaf 1590 volgebouwd met woon- en pakhuizen. Uit historische bronnen is bekend dat in deze buurt veel rijke kooplieden woonden. Van de oude bebouwing ten noorden van de Paktuinen resteert nu nog slechts één pand: het pakhuis Paktuinen 12.” (bron: archeologiewestfriesland.nl)
Het woord pak moet worden uitgelegd als “opslag”, en wel voor de haringvaten die via deze haven binnenkwamen.

De tulpen waren in de aanbieding [in het nabij gelegen huis] omdat ze wegens de corona-crisis niet op de gebruikelijke wijze konden worden verhandeld.

MUZIEK
De melodie is getiteld Hollansch (sic) inderdaad, aldus geschreven in het Duitse handschrift Füllgraff uit 1825. Het zou een Madlot-dans kunnen zijn (matrozendans).

PHOTO:
The photo was taken in a long, straight street called the Paktuinen, situated alongside one of the main city harbours.
Once a year a horse-and-buggy (trotting) race is held in the Paktuinen, it is an important traditional event in the city.
Warehouses had been built on the Paktuinen from the 16th century onwards, services the needs of the growing shipping industry. Herring fish were also stored in these warehouses.
The tulips were for sale at a reasonable price in an house nearby, due to the corona crisis.

MUSIC
The title is ‘Hollansch’ (sic), sourced from the German manuscript Füllgraff (1825). It is possibly a Madlot, or sailors dance tune.

BvV #1.15

#1.15

FOTO
Bij een parkeerplaats op de Veluwe troffen we deze ‘beschermde’ banken aan.
Klaarblijkelijk het werk van over-enthousiaste Corona-bestrijders.

MUZIEK
De Wevers, dit is een mineur-variant van Vier Weverkens, genoteerd in 1879. De tekst gaat over de armoede van de wevers.
In de tweede helft van de jaren veertig van de 19° eeuw,
werd het platteland van Vlaanderen getroffen door een crisis.
De oorzaak van de problemen waren mislukte aardappel-oogsten.

Lees meer op: https://www.kontrarie.be/repertoire.php?page=195

YouTube [de andere melodie][same lyrics, different tune]:
Vier weverkens – Arr.: Michiel Verfaillie – Festria (Genk – België) (2014) modern Belgisch
https://www.youtube.com/watch?v=0XTlF_ykbyI
‘t Brabants Kwartierke – Van vier weverkens (1979) Folk-revival in Nederland
https://www.youtube.com/watch?v=KO-D6r9sVBs
Vier weverkens – Arr.: Rogier IJmker – Showkoor Rise Up (Neerpelt – België) [jazzy-2014]
https://www.youtube.com/watch?v=i10vdtldGTk

PHOTO
We came across this ‘protected’ bench in a parking lot on the Veluwe.
More than likely the work of over enthusiastic Corona fighters!

MUSIC
tune and song ‘De Wevers’, a minor key variation of the ‘Vier Weverkens’, which was composed in 1879. The lyrics are about the poverty of the weavers at the time. During the latter years of the 1840s, the countryside of ‘Vlaanderen was hit by a crisis, in the form of a failure of the potato harvest.
For more detailed information please refer to the following website:
https://www.kontrarie.be/repertoire.php?page=195 [in Dutch]

More info (in Dutch):

Het oude Nederlandsche lied. Deel 1(1903)–Florimond Van Duyse
op de website van de digitale bibliotheek Nederland:
https://www.dbnl.org/tekst/duys001oude01_01/duys001oude01_01_0247.php#duys001oude01_0418

BvV #1.16

#1.16

FOTO Boten in de haven van Edam
Krijgen jullie daar ook zo’n raar gevoel bij ?
of is er één boot die oefent voor Hovercraft ?
Edam en Volendam behoren tot dezelfde gemeente.
Hèt schipperslied van Volendam is De Garrenkwak.

MUZIEK “Wie rijk wil worden op zijn gemak”
is beter bekend als “De Garrenkwak”
Dit spotliedje op de garnalen-visserij is een hit
bij alle Nederlandse Shanty-koren.

Het lied is waarschijnlijk omstreeks 1900 ontstaan,
toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was,
met open, zout water, waar garnalen goed gedijen.
In 1974 moderniseerde de folkpop-groep Fungus het lied.

YouTube:
Fungus – Garrenkwak
https://www.youtube.com/watch?v=Z_LmPDKHV-A

De Garrenkwak, J&L (met fraaie foto’s !!! )
https://www.youtube.com/watch?v=2Q_GLzuwQRg

PHOTO: Boats in Edam harbour
Do you also get a funny feeling when you see this? Or is there such a boat which practices trying to be a hovercraft!
Edam and Volendam belong to the same municipality.
The Sea Captain’s Song from Volendam is called ‘De Garrenkwak’.

MUZIEK: ‘Who wants to become rich easily’ is better known as ‘De Garrenkwak’. This top song about the shrimp fishing is a hit with all Dutch Sea Shanty choirs. The song was most likely written at the beginning of the 20th century when the the IJsselmeer was still the Zuiderzee, an open salt water sea in which shrimps could thrive.
In 1974 The Folk-pop band FUNGUS modernized the song in the style of Fairport Convention / Steeleye Span.

YouTube:
Fungus – Garrenkwak
https://www.youtube.com/watch?v=Z_LmPDKHV-A

De Garrenkwak, J&L (met fraaie foto’s !!! )
https://www.youtube.com/watch?v=2Q_GLzuwQRg

BvV #1.17

#1.17

FOTO
Het contrast tussen tekst en de vervuiling word geaccentueerd door de lijnen die als het ware een gevaren-driehoek vormen.

MUZIEK
Met de zoekterm opruimen kwam ik via de website: www.liederenbank.nl op het lied Het Speelend Meisje , een aanmaning voor een kind om speelgoed op te ruimen.
De melodie Vrolyke Uurtjes is van de componist Antoine Mahaut (ca. 1719 – ca. 1785). In de bijlagen meer informatie over het lied en de componist.

PHOTO
The translation of the text on the bag is:
everyone lend a hand to clean up the rubbish (other people leave behind)
The contrast between the text and the pollution is accentuated
by the lines which as it were form a warning triangle

MUSIC
Using the search term for tidy up, I came across the following website www.liederenbank.nl, and the song Het Speelend Meisje (The Playing Girl), which is song about reminding children to clear up their toys.
Antoine Mahaut (ca. 1719 – ca. 1785) is the composer of the tune Vrolyke Uurtjes (Happy Times). You can find more information about the composer and the song in the attachment. (in Dutch)

BvV #1.18

#1.18

FOTO

uit de serie ‘territoria’ met een badlaken en strandspullen
is een gebied afgebakend een deel van de bezittingen is afgedekt
het mooie is dat dit verlaten stilleven gebaseerd is op vertrouwen

De serie territoria bestaat uit strand-stillevens,
een thema waar ik al enkele jaren mee bezig ben.
Het is fascinerend hoe mensen spullen achterlaten als ze gaan zwemmen. Al die spullen vertellen ook iets over de zwemmers.

MUZIEK
Zandstrand, een melodie die ‘s avonds laat bij mij binnensloop.
De eerste twee frases zijn ritmisch gebaseerd op het woord Zand—

S-t-r-a-n-d Het heeft de sfeer van een lome, warme en zonnige dag.
Maar je mag ook een andere associatie hebben.

PHOTO from the ‘territoria’ series.

With a beach towel and beach stuff an area can be demarcated,
with part of the possessions covered.
Although the site gives a feeling of a desolate still life,
it also retains a certain beauty based on trust.

The territory series is made up of beach still lives’,
a theme which has kept me busy for a number of years now.
It fascinates me just what sort of stuff people leave behind
on the beach when they go for a swim.
If you look carefully, it all says a lot about the swimmers themselves.

MUSIC
Zandstrand is a tune which came to me late one evening.
The first two phrases are rhythmic and based on the word

Zand—S-t-r-a-n-d. It gives a feeling of a warm, sunny and sultry day.

BvV #1.19

#1.19

FOTO
Na een bezoek aan het Bakkerij Museum in Medemblik liepen we door de winkelstraat. Toen we omkeken zagen we de absurd grote, nieuwe windmolen als in een surrealistisch futuristische film. De windmolen staat op een redelijke afstand van het centrum maar is zo kolosaal dat het een contrast vormt met de kleinschalige straat met markt. Medemblik is de oudste stad van West-Friesland, ze verkreeg in 1289 stadsrechten.

MUZIEK
Deze melodie – met de titel Moolen – komt uit het handschrift “Kethel by Schiedam” uit ca. 1780. Dezelfde melodie komt, met een kleine variatie, ongeveer 50 jaar later voor in een “Verzameling van liederen, dansen en romancen” onder de titel Plankedrager. Als we de titels combineren komen we op een houtzaagmolen uit. Het bijzondere van deze melodie is dat zowel het A- als het B-deel uit 6 maten bestaat. De meeste dansmelodieën hebben de vorm van 8 maten [A : B deel = 8 : 8 maten]

PHOTO
After a visit to the baking museum in Medemblik, we took a stroll through the main shopping street. On glancing round, our eyes fell on the most absurd and huge modern windmill, giving us the feeling we were transported into a future surrealistic futuristic film. The new windmill is situated quite a long way off from the town centre, but is so colossal to give a remarkable contrast when seen against the backdrop of the small streets and market of the town.
Medemblik is an old city in West Friesland, obtaining its city status in 1289.

MUSIC
This tune, with the title Moolen, comes from the ‘Kethel by Schiedam’ manuscript, ca. 1780. The same tune can be found almost 50 years later in the ‘Collection of songs, dances and romances’ under the title Plankedrager. When we combine the titles we need up with windmill for sawing wood.
What is unusual about the melody is that both the A and B parts are made up of 6 bars. However, most dance tunes have an eight bar format, both for the A and the B parts.