BvV #5.18

#5.18

FOTO
DIt hek staat op de dijk aan het IJsselmeer in het Zuiderzeemuseum.
Het bijzondere van dit hek is het kleine formaat. De functie is het tegenhouden van schapen op het smalle pad van het dijkje. Het lijnenspel van hekken boeit mij al jaren. Volgende week start mijn foto-tentoonstelling in Het Bakkerijmuseum te Medemblik, waar dan ook hekken van suikerwerk te koop zijn. Mijn boek met documentatie over dit onderwerp: Het Houten Hekken Verhaal is verkrijgbaar bij Uitgeverij Drie Koningen.

MUZIEK
Den Poldersen Dijk komt uit het Handschrift MusicqBoek 1740 nr. 90. Deze melodie komt oorspronkelijk uit Frankrijk en heeft daar de titel: Pourquoi vous plaignez-vous. De oudste Nederlandse bron is het handschrift Hanekuijk (1703) met de titel, Waerom verlaet gij mij. De melodie komt ook voor onder de titels: De Graaf van Hollant, Marsch, Mars van de jonge Prins van Vriesland en Marleburgse March.
Vaak was een dergelijke mars het ‘handelsmerk’ van een regiment.

PHOTO
The gate is located on the dike by the IJsselmeer in the Zuiderzee Museum. The special thing about this gate is its small size. Its function is to prevent sheep from entering the narrow path of the dike. I have been fascinated by the pattern of gates for years.
Next week my photo exhibition will start at The Bakery Museum in Medemblik, where gates made of sugar are also available for sale.
My book with documentation on this subject: Het Houten Hekken Verhaal [The Wooden Gate Story] is available from Publisher Drie Koningen.

MUSIC
“Den Poldersen Dijk” comes from the Manuscript Music Book 1740 No. 90. This melody originally comes from France and is titled: “Pourquoi vous plaignez-vous”. The oldest Dutch source is the Hanekuijk manuscript (1703) with the title, “Waerom verlaet gij mij” [Why do you leave me?]. The melody also appears under the titles: “De Graaf van Hollant”, “Marsch”, “Mars van de jonge Prins van Vriesland” and “Marleburgse March”.
Often, such a march was the ‘trademark’ of a regiment.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above