BvV #5.19

#5.19

FOTO
Het is voorjaar in de plaatselijke kinderboerderij:
lammetjes, jonge eendjes en een indrukwekkende pauw.
Wat is de natuur toch onnavolgbaar mooi.

MUZIEK
Pauwstaart is een tekst van G.J. Vos – hoofdonderwijzer te Amsterdam. Gemaakt op een melodie van onbekende oorsprong uit een Amerikaanse liedbundel.
Gepubliceerd in: Ernst en Scherts,
vier en twintig zangstukjes voor de Nederlandsche jeugd. (1870).
De liedtekst gaat over een arrogante man van gegoede stand,
die vindt dat anderen hem koninklijk moeten behandelen.
Op de eenvoudige melodie schreef ik een variatie.

PHOTO It is spring at the local children animal playground.
There are lambs, ducklings, and an impressive peacock.
Nature has its truly unparalleled beauty.

MUSIC Pauwstaart (peacock tail) is a text by G.J. Vos – headmaster
in Amsterdam. Set to a melody of unknown origin from
an American songbook. Published in: Ernst en Scherts,
twenty-four songs for the Dutch youth. (1870)The song lyrics are about an arrogant man of high status who believes others should treat him like royalty. I wrote a variation on the simple melody.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above