BvV #5.20

#5.20

FOTO
De lichtvlek op de muur is het tegenovergestelde van een
schaduw van het verkeersbord. Je wordt even op het verkeerde been
gezet door de gelijke vormen en het perpectief in de foto.
Ook de standaard Europese kijk/leesrichting van links naar rechts
verbindt het bord met de lichtvlek.
Kortom een ogenblik van verwarring.

MUZIEK
Ik kon niets vinden wat naar mijn idee iets te maken had
met schaduw. Dus zelf aan de slag met als uitgangspunt de letters:
a van anti, de es, c, h, a, d van Schaduw, de u vertaald naar ut = do = c en de w is in het alfabet drie plaatsen verder dus een terts.
Op zich is het een truukje, maar daarna moet je toch op je gevoel verder. En zo ontstonden drie stukjes.
Na afloop kreeg ik een associatie met filmmuziek voor een dreigende film, die zich afspeelt in een steegje, bij flikkerende lantarenlicht;
maar elke steeg komt tenslotte weer uit op een fraaie straat:
de boulevard. Eind goed, al goed.

PHOTO
The light spot on the wall is the opposite of a shadow of
the traffic sign. You are momentarily misled by the similar shapes
and perspective in the photo.
The standard European viewing/reading direction from left
to right also connects the sign with the light spot.
In short, a moment of confusion.

MUSIC
I couldn’t find anything that, in my opinion, had to do with shadow.
So, I started working with the letters: a from anti, the es, c, h, a, d
from shadow, the u translated to ut = do = c and the w is three
places further in the alphabet so a third. It’s a little trick,
but then you have to continue based on your feeling.
And so, three pieces were created.
Afterwards, I got an association with film music for a
threatening movie scene, set in an alley, with flickering
lantern light; but every alley eventually leads to a beautiful
street: the boulevard. All’s well that ends well.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above