BvV #5.25

#5.25

FOTO
Al enkele jaren ben ik gefascineerd door de verkleuring van gras.
Meestal zie je dat op een camping. Ik noem deze serie Geel Gras.
Na ca. een week is het gras verkleurd en is er een “afdruk” ontstaan.
Het is vergelijkbaar met een fotogram, waarbij voorwerpen op het fotopapier worden gelegd, belicht worden en na ontwikkeling een wit “schaduw”beeld ontstaat. Het gras is na ongeveer 14 dagen weer groen.

MUZIEK
Hoewel er verwijzingen zijn in de 18e eeuw in de liederenbank naar gras,
zijn er geen muzieknotaties van “Ik ben gezeten al in het gras” en
“Mes chers enfans, vaicy mardy gras”.
Jammer, maar hooi is gedroogd gras. Voila:
“Donder in’t Hooi”, ook wel genaamd “Onweer op ‘t hooi”, “Lekkerbekkie” en “Don Diego” (en verbasterd “Dondigo”). Een Noord-Hollandse melodie vanaf tweede helft 18e eeuw die tot 1952 voorkomt in Wijdenes (West-Friesland).
In de tweede maat komt een melodische figuur voor die ik Hop-sa-sa noem.
Deze melodie frase verschijnt vaak in de horlepiep of hornepipe.

PHOTO
For several years I have been fascinated by the discoloration of grass.
You usually see this on a campsite. I call this series Yellow Grass.
After about a week, the grass has discolored and an “impression” has been created. It is similar to a photogram, where objects are placed on the photographic paper, exposed, and after development a white “shadow” image is created. The grass is green again after about 14 days.

MUSIC
Although there are references in the 18th century in the song database to grass, there are no music notations for “I am sitting in the grass” and “Mes chers enfans, vaicy mardy gras” [“My dear children, here comes Fat Tuesday”]. Too bad, but hay is dried grass. Here you go: “Thunder in the Hay”, also known as “Thunderstorm on the Hay”, “Delicacy” and “Don Diego” (and corrupted “Dondigo”). A North Holland melody from the second half of the 18th century that appears in Wijdenes (West-Friesland) until 1952. In the second bar, there is a melodic figure that I call Hop-sa-sa. This melody phrase often appears in the hornpipe (or in Dutch – corrupted: horlepiep).

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above