BvV #5.26

#5.26

FOTO
Een grensgeval; met het overschrijden van de grens verandert
de kleur. Grenzen worden vandaag de dag steeds hardere lijnen,
maar het zou vloeiender/vager kunnen en mogen zijn.
De grens tussen asfaltcultuur en natuur, dood en leven,
éénvormig en veelzijdig. Een foto om bij te filosoferen.
Het was een moment stilstaan tijdens een wandeling.

MUZIEK
De melodie “Verbaazing der Natuur” werd gebruikt
bij het lied “de Vleijery”.
Het is een toneellied uit het Zinnespel
“Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vrijekeur. ” (1680).

PHOTO
A border case; with the crossing of the border the color changes.
Borders are becoming harder lines nowadays,
but it could and should be more fluid/vague.
The border between asphalt culture and nature, death and life,
monotonous and versatile. A photo to philosophize about.
It was a moment of stopping during a walk.

MUSIC
The melody “Verbaazing der Natuur” [amazement about nature]
was used in the song “de Vleijery” [the flattery].
It is a theatrical song from the play
“Tieranny van Eigenbaat in het Eiland van Vrijekeur” (1680)
[tyranny of self-interest (selfishness) on the island of free choice].

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above