BvV #5.22

#5.22

FOTO
Vanaf het eerste moment zag ik iets anders dan de werkelijkheid:
een stenen kreeft met een zonnebril.
En als zoiets in je brein zit, is het lastig het niet te zien.

MUZIEK
“Een kreeft is toch een aardig dier, / Evenzoo als zeek’re lieden”
is de beginregel van een lied uit de bundel “Grappig liederen-album”
(ca. 1885) van een anonieme tekstdichter/componist.
Het is een zogenaamd bespiegelend lied waarin mensen vergeleken
worden met dieren. De terugkerende koorzang is:
Evenzo als zekere lieden. Hieronder enkele fragmenten uit de tekst:

Een kreeft is toch een aar-dig dier,
E-ven-zoo als zeek’-re lie-den,
Te-rug-gaan is zijn grootst ple-zier,
E-ven-zoo als zeek’re lie – – den.
Liefst blijft hij heel zijn le-ven thuis,
Voor-uit-gang is zijn groot-ste kruis,

 1. De rups kruipt steeds van oord tot oord,  
  Komt langzaam, maar toch zeker voort.
  Zij houdt met kruipen niet eer op 
  Vóór zij bereikt den hoogsten top,
 2. De spin weeft ijverig haar net,
  Waar zij zich dan in ‘t midden zet.
  De vliegen worden dra haar buit, 
  Zij grijpt ze vast en zuigt ze uit, 

PHOTO
From the first moment, I saw something different from reality:
a stone lobster with sunglasses. And once something like that
is in your brain, it’s hard not to see it.

MUSIC
“A lobster is indeed a nice animal, Just like certain people”
is the opening line of a song from the collection
“Funny song album” (ca. 1885) by an anonymous lyricist/composer.
It is a reflective song which compare people to animals.
The chorus is: Just like certain people.
Here are some excerpts from the text:

A lobster is indeed a ni-ce animal,
Just like cer-tain peo – ple,
Going back is his greatest plea-sure,
Just like certain peo – ple.
He prefers to stay home all his life,
Progress is his greatest cross,

The caterpillar crawls from place to place,
She moves slowly but surely.
She does not stop crawling,
Until she reaches the highest peak,

The spider diligently weaves her web,
Where she then sits in the middle.
The flies quickly become her prey,
She grabs them and sucks them dry.

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above