BvV #5.24

#5.24

FOTO
Donkere wolken pakken zich dreigend samen.
De piratenvlag wappert.
Komen de zeerovers over land ? Kinderspel of . . . ?

MUZIEK
Het was moeilijk een historisch lied over een zeerover te vinden.
Ik zocht met de zoektermen: piraat, zeeschuimer, vrijbuiter,
boekanier, flibustier en corsair. Alleen bij kaper had ik resultaat.
Vanwege copyright valt het prachtige lied “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) uit de Dreigroschenoper (The Threepenny Opera) (1931)
van Bertold Brecht & Kurt Weill af. De Nederlandse versie
“Zeerover Jenny” (1963) werd gezongen door Corry Brokken.

Uiteindelijk kwam ik uit op: Kapitein Bart (Jean Bart / Jan Baert)
dat prachtig is vertolkt door Alfred Den Ouden. De beginregel is
“Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt”.
Het verhaalt over de dood van de kapitein tijdens een aanval door
Engelse oorlogsschepen (kapers) in 1759.
Melpomena is één van de negen Griekse muzen.
Zij is de muze van muziek en dans, specifiek van het treurspel.
Als attribuut heeft ze een tragisch masker in haar hand.
De dramatische melodie past wonderschoon bij de tekst.

[Op de LP Alfred Den Ouden en Kristien Dehollander, (B4) LP Parsifal KLE 4000-121 (1975)
In 2005 uitgegeven als CD “Alfred Den Ouden, Kristien Dehollander – Traditionele Volksmuziek Uit Frans-Vlaanderen” Parsifal 251]

Lotte Lenya Singing “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny)
http://www.youtube.com/watch?v=Ec0clERjQ5A

Zeerover Jenny door Corry Brokken (1963)
http://www.youtube.com/watch?v=-RGCLRlfgG4

PS. Cor op lokale televisie: www.sanderoppad.nl
of: https://weeff.nl/categorie/sander_op_pad_in_west-friesland/

PHOTO
Dark clouds are ominously gathering. The pirate flag is fluttering.
Are the pirates coming over land? A Child’s game or … ?

MUSIC
It was difficult to find a historical song about a pirate. I searched using the keywords: pirate, corsair, freebooter, buccaneer, filbustier, and privateer. Only with the term ‘privateer’ did I find results. Due to copyright, I had to rule out the wonderful song “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) from The Threepenny Opera (1931) by Bertolt Brecht & Kurt Weill.
The Dutch version “Zeerover Jenny” (1963) was sung by Corry Brokken.

I eventually came across “Kapitein Bart” (Captain Bart / Jean Bart / Jan Baert) beautifully performed by Alfred Den Ouden. The opening line is “Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt” which tells the story of the captain’s death during an attack by English warships (privateers) in 1759. Melpomena is one of the nine Greek muses, she is the muse of music and dance, specifically of tragedy. She is depicted holding a tragic mask as an attribute. The dramatic melody perfectly complements the lyrics.

[On the LP Alfred Den Ouden and Kristien Dehollander, (B4) LP Parsifal KLE 4000-121 (1975) Released in 2005 as a CD “Alfred Den Ouden, Kristien Dehollander – Traditional Folk Music from French Flanders” Parsifal 251]

Lotte Lenya Singing “Seeräuber Jenny” (Pirate Jenny) http://www.youtube.com/watch?v=Ec0clERjQ5A

Zeerover Jenny by Corry Brokken (1963) http://www.youtube.com/watch?v=-RGCLRlfgG4

PS. Cor on local television: www.sanderoppad.nl or: https://weeff.nl/categorie/sander_op_pad_in_west-friesland/

Please note >>> For mp3 and Sheet Music: see above