BvV #1.07

#1.07

FOTO
Mededelingenbord van de Doopsgezinde kerk te Enkhuizen met de opvallende tekst: EERSTVOLGENDE DIENST * GEEN IDEE*.

MUZIEK
De melodie is van het bekende kinderlied Kortjakje. De tekst is :
Altijd is Kortjakje ziek
midden in de week, maar zondags niet
Zondags gaat zij naar de kerk , met een boek vol zilverwerk.
Altijd is Kortjakje ziek
midden in de week, maar zondags niet

Dit is een fragment uit: “Een nieuw lied, van Ragel Valderappus” (de 17e eeuw) De melodie komt uit Frankrijk en heeft daar de titel “Ah, vous dirai-je Maman”. De oudste Nederlandse bron in een liedboek uit 1740, waar het de titel “Klapper mantje” heeft.
Mozart componeerde 12 variaties op dit thema in 1785.
In Engeland in het bekend als “Twinkle, twinkle, Little star” (1806)

De melodie is gearrangeerd voor kerkorgel en trompet.

Uitgebreide informatie is te vinden op:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/kortjakje/

PHOTO
The notice board of the Baptist church in Enkhuizen, with the strange and remarkable information ‘Next service – no idea’.

MUSIC

The tune comes from the well know childrens song ‘twinkle twinkle little star’. The lyrics are as follows:
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are

This is an extract from ‘A New Song’ by the 17th century composer Ragel Valderappus. The tune has its origins in France with the title ‘Ah, vous dirai-je Maman’. The oldest Dutch source with the title ‘Klapper Mantje’ was found in a song book dating from 1740. In 1785 Mozart composed twelve (12) variations on the theme. In English speaking countries the tune is associated with the nursery rhyme ‘Twinkle, twinkle little star’ (1806).

The tune you hear has been arranged for church organ and trumpet.

Further detailed information can be found on this website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/kortjakje/

boek vol zilverwerk. = the bible
“Klapper mantje” = Klapperman / Klepperman = watchman