BvV #1.34

#1.34

FOTO: De twee ingepakte planten staan klaar voor de winter.
Het lijkt een mini-tentoonstelling van de kunstenaar Christo,
die o.a. allerlei gebouwen inpakte.
Ik voel me op dezelfde manier ingepakt door de regering.

MUZIEK: Onder de linde groene/ All in a Garden Green
CD Musique Enchuysen: Remco Busink op Renasisance luit.

Deze van oorsprong Engelse melodie met de titel All in a garden green komt voor het eerst voor in het luitboek van William Ballet (c. 1590 – 1610).
Tot op heden is er geen Engelse tekst gevonden die op deze melodie past. Waarschijnlijk is de Oud-Hollandse liedtekst Onder een linde groen, waer ick laest nam mijn rust in het liedboek Den Bloem-Hof van de Nederlandsche Jeught (Amsterdam, 1610) een vertaling van het Engelse origineel.
De melodie was matig populair tussen 1610 en 1765. Ze was ook bekend onder de titels Branle d’Irlande en Soet Catharijnken.

PHOTO
The two plants are packed ready to face the winter.
It resembles in my eye a mini exhibition from the artist Christo, the one that packaged all sorts of famous buildings.
I’m feeling at the moment similarly packed up by our government.

MUSIC:
Onder de linde groene / All in a Garden Green
CD Musique Enchuysen: Remco Busink playing on the Renasisance lute.

This originally English melody titled All in a garden green appears for the first time in the lute book of William Ballet (ca. 1590 – 1610).
As yet no English lyrics to this melody have been found. The Old Dutch text Onder een linde groen, waer ick laest nam mijn rust from the songbook Den Bloem-Hof van de Nederlandsche Jeught (Amsterdam, 1610) is probably a translation of the original English lyrics.
The tune was moderately popular from 1610 to 1765 and is also known as Branle d’Irlande and Soet Catharijnken.