BvV #1.10

#1.10

FOTO
Speelplaats met muurtjes voor Graffiti, Enkhuizen, vestingwal.

MUZIEK
Ververs graft – bron: HS # 361
Een graft is een gracht, die is immers gegraven. In Amsterdam heeft de Verversgracht bestaan (in de buurt van het Waterloopplein, waar nu de Stopera staat) daar werkten de textielververs, die veel water gebruikten en behoorlijk vervuilden. Voor het verfprocedé gebruikte men urine (vanwege de ammoniak) dus zal het ook wel erg gestonken hebben.

Gespeeld door De Zoete Inval van de CD “Pluggedansen” (2011)
Er is meer te beluisteren via digitale distributie zoals Spotify, iTunes etc.
HS = Hollantse Schouburgh, muziekboek uitgegeven te Amsterdam in 1718.

PHOTO
Playground with walls for Graffiti, Enkhuizen city walls.

MUSIC
The title is: De Ververs Graft (361) The Dyers’ Canal
A ‘graft’ is a word in Dutch for a canal which has been dug out. In Amsterdam there used to be a Dyers’ Canal near the Waterloo square, where the Stopera (Town Hall & Opera) now are. Because a lot of water was needed for their work, the textile dyers et up their businesses there. Over time, the area became very polluted. Urine, a good source of ammonia acid, was used in the dying process, so the smell must have been overpowering. The melody however sounds very elegant for such a canal.
The music is taken from the CD ‘Pluggedansen’
and is played by De Zoete Inval (The Sweet Surprise) .
More available via digital distribution : Spotify, i-Tunes etc.

Source: Hollantsche Schouburgh, a musicbook published in Amsterdam in 1718. Translation of the tune title: graft = canal; ververs = people who dye textiles.
The canal existed in Amsterdam in the neighbourhood of the new townhall/ Opera house: de Stopera.