BvV #1.14

#01.14

FOTO:
De Paktuinen is een lange straat in Enkhuizen, waar één keer per jaar de Harddraverij plaatsvindt. “De grond aan weerszijden van de Paktuinen in Enkhuizen is vanaf 1590 volgebouwd met woon- en pakhuizen. Uit historische bronnen is bekend dat in deze buurt veel rijke kooplieden woonden. Van de oude bebouwing ten noorden van de Paktuinen resteert nu nog slechts één pand: het pakhuis Paktuinen 12.” (bron: archeologiewestfriesland.nl)
Het woord pak moet worden uitgelegd als “opslag”, en wel voor de haringvaten die via deze haven binnenkwamen.

De tulpen waren in de aanbieding [in het nabij gelegen huis] omdat ze wegens de corona-crisis niet op de gebruikelijke wijze konden worden verhandeld.

MUZIEK
De melodie is getiteld Hollansch (sic) inderdaad, aldus geschreven in het Duitse handschrift Füllgraff uit 1825. Het zou een Madlot-dans kunnen zijn (matrozendans).

PHOTO:
The photo was taken in a long, straight street called the Paktuinen, situated alongside one of the main city harbours.
Once a year a horse-and-buggy (trotting) race is held in the Paktuinen, it is an important traditional event in the city.
Warehouses had been built on the Paktuinen from the 16th century onwards, services the needs of the growing shipping industry. Herring fish were also stored in these warehouses.
The tulips were for sale at a reasonable price in an house nearby, due to the corona crisis.

MUSIC
The title is ‘Hollansch’ (sic), sourced from the German manuscript Füllgraff (1825). It is possibly a Madlot, or sailors dance tune.