BvV #1.19

#1.19

FOTO
Na een bezoek aan het Bakkerij Museum in Medemblik liepen we door de winkelstraat. Toen we omkeken zagen we de absurd grote, nieuwe windmolen als in een surrealistisch futuristische film. De windmolen staat op een redelijke afstand van het centrum maar is zo kolosaal dat het een contrast vormt met de kleinschalige straat met markt. Medemblik is de oudste stad van West-Friesland, ze verkreeg in 1289 stadsrechten.

MUZIEK
Deze melodie – met de titel Moolen – komt uit het handschrift “Kethel by Schiedam” uit ca. 1780. Dezelfde melodie komt, met een kleine variatie, ongeveer 50 jaar later voor in een “Verzameling van liederen, dansen en romancen” onder de titel Plankedrager. Als we de titels combineren komen we op een houtzaagmolen uit. Het bijzondere van deze melodie is dat zowel het A- als het B-deel uit 6 maten bestaat. De meeste dansmelodieën hebben de vorm van 8 maten [A : B deel = 8 : 8 maten]

PHOTO
After a visit to the baking museum in Medemblik, we took a stroll through the main shopping street. On glancing round, our eyes fell on the most absurd and huge modern windmill, giving us the feeling we were transported into a future surrealistic futuristic film. The new windmill is situated quite a long way off from the town centre, but is so colossal to give a remarkable contrast when seen against the backdrop of the small streets and market of the town.
Medemblik is an old city in West Friesland, obtaining its city status in 1289.

MUSIC
This tune, with the title Moolen, comes from the ‘Kethel by Schiedam’ manuscript, ca. 1780. The same tune can be found almost 50 years later in the ‘Collection of songs, dances and romances’ under the title Plankedrager. When we combine the titles we need up with windmill for sawing wood.
What is unusual about the melody is that both the A and B parts are made up of 6 bars. However, most dance tunes have an eight bar format, both for the A and the B parts.