BvV #1.38

#1.38

FOTO Grijnzend Mondmasker. De bizarre mondkapjes-rage wordt verzacht door grappige textiel. Gefotografeert in de winkelstraat waar we wonen.

MUZIEK: Zweedse Mascarade / Svensk Maskerad komt uit Denemarken. Een grappige volksdans die bestaat uit drie steeds sneller wordende danstypen. Het begin is een rustige wandeldans, gevolgd door een vlotte wals. Het derde deel is een vlugge polka. Daarna begint alles opnieuw. Zowel voor danser als muzikant is het vloeiend overgaan naar het volgende ritme een uitdaging.

Een uitvoering met dans is te zien op
https://www.youtube.com/watch?v=Ch_LweerOQQ
Danish Folk Dance – Masquerade

PHOTO
The greying face mask. The strange face mask trend is softened through the use of funny text. The photograph was taken in the street in which we live.

MUSIC
Swedish Mascarade originally coming from Denmark. A funny folk dance in three parts, each one faster than the previous. The start is a quiet walking dance melody, followed by an up tempo waltz. The third part is a fast polka. Then it starts again from the beginning. For both dancer and musician, its remains a challenge to make a smooth transition from the one rhythm to the other.

A performance with the dance can be found on YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Ch_LweerOQQ
Danish Folk Dance – Masquerade