BvV #1.26

#1.26

FOTO
Een wonderlijke samenloop van vormen.
Het lijkt alsof de wolken zich aanpassen aan de bomen.

MUZIEK
De melodie ” Eenzaam Bosch, aanhoort mijn klagen” vond ik via de Liederenbank. Ik gebruikte de versie uit De Nieuwe Hollandsche Schouwburg (1760) als basis. Een trage tempo is passend bij de wolken.
De titel in het handschrift Volksmelodieën is: Het vermaaklyke Bosje.

PHOTO
A wonderful coincidence of forms, it looks like the shape of the clouds has adapted itself to that of the trees.

MUSIC
I discovered the tune ‘Eenzaam Bosch, aanhoort mijn klagen’ or ‘Lonely Bush, belongs to my complaints’ via the Liederenbank (tune library).
I used the version from ‘De Nieuwe Hollandsche Schouwburg (1760)’ as the basis. The slow tempo fits in nicely with the movement of the clouds. The original title in the Volksmelodieën MS is ‘Het Vermaaklyke Bosje’ or ‘The Entertaining Bush / Small Forest’.