BvV #1.33

#1.33

FOTO
De vreemd knipogende banketbakker met een bizarre tekst vanwege de corona: Maximaal 3 klanten in de winkel. Buiten wachten svp,
U wordt zsm geholpen. De drie uitroeptekens maken het extra schrijnend.

MUZIEK
‘De suijkerbakker met sijn wijf’ is een korte melodie uit het muziekboek:
Oude en Nieuwe Hollantsche Boerenlieties en Contredansen, no. 653
(ca. 1713) Meer korte melodieën staan in het boek
‘Kwartetten, een verzameling tweedelige melodieën met 4 maten per deel’. Cor van Sliedregt, Uitg. Drie Koningen, 2019, isbn 978 – 90 – 75770 – 66 – 7 te bestellen via website www.codacoda.nl

PHOTO
The strange winking confectioner with the extraordinary text due to the Corona. No more than three customers in the shop at any one time.
Please wait your turn outside the shop, you will be served shortly.
The three exclamation marks make the message even more poignant.

MUSIC
‘The confectioner and his wife’ is a short tune I found in the book of “Old and new Dutch traditional peasant songs and contra dance tunes” no 653 (ca. 1713). For the dedicated amongst you, there are many more of these sort of tunes to be found in the book:
‘Kwartetten, een verzameling tweedelige melodieën met 4 maten per deel’. Cor van Sliedregt, Uitg. Drie Koningen, 2019, 

isbn 978 – 90 – 75770 – 66 – 7
You can order your copy online on the website www.codacoda.nl