BvV #1.32

#1.32

FOTO
In de weerspiegeling rijdt de auto het huis in. Een verwarrend beeld.
Toch gaat het oog heen en weer van het huis op het duin naar de weerspiegeling en de auto.

MUZIEK
Voor de muziek vond ik in de liederenbank de melodie getiteld: Aalmoesniershuis Een aalmoes is een liefde-gift aan de arme medemens of bedelaar. In tal van religies wordt het geven van een aalmoes als een deugd of plicht gezien. Een aalmoezeniershuis (armen- of diaconiehuis) is vanaf de Middeleeuwen een tehuis voor minvermogende mensen: armen, hulpelozen, bejaarden; georganiseerd door kloosters , adel of welvarende steden.  
De bewoners moesten werken tegen een lage betaling/vergoeding.

PHOTO
In the reflection it seems the car is driving into the house. A confusing scenario. However the eye moves back and forth from the house in the dunes to the reflection and the car.

MUSIC
For the music this time I found a tune in the collection of songs [www.liederenbank.nl] called ‘Aalmoesnierhuis’.
An ‘aalmoes’ (alms) was gift given with love by the rich to the poor and beggars. In many religions around the world it was seen as a virtuous act and a duty. In the Middle Ages an ‘aalmoezeniershuis’ (alms house) was a place where helpless people; poor, old or mentally retarded, could find some form of sanctuary. They were usually run by monasteries and/or rich benefactors or cities. The ‘guests’ were usually obliged to perform menial tasks in exchange for a pittance.