BvV #1.31

#1.31

FOTO
Een aanduiding van de fietsroute door het centrum van Breda.
Zijn we de weg kwijt ?

MUZIEK
Er zijn veel liedjes met het onderwerp fiets, o.a. Queen met Bicycle Race en het lieve liedje van Ralph McTell : Girl on a Bicycle [Nederlandse versie ‘Fiets’ van Herman van Veen]. De Fietsersbond heeft een hele lijst gepubliceerd: https://www.fietsersbond.be/fietsliedjes
Ik koos een melodie die mijn moeder vaak zong, en Danielle kende de komische tekst-variant: “Zie ginds in de wolleken, Eenen boer op z’n fiets”
op de melodie van “Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam”, of
‘De naam Jezus’. Het religieuze lied is bekend geworden door de Rotterdamse evangelist Johannes de Heer in de periode 1919 – 1960. Er zijn verschillende bronnen. De Engelse componist Henry Bishop schreef ‘Home Sweet Home’, https://www.balladofamerica.org/home-sweet-home/ niet te verwarren met het Amerikaanse: Home on the range.
In Duitsland is de melodie bekend als: “Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all”, en een variant: Wo findet die Seele die Heimat der Ruh.

Zie ginds in de wolleken, enen boer op z’n fiets
Hij trapt zich het lazarus, maar vordert toch niets.
Daarginds in de wolleken, daar springt zijne voorste band.
Hij dondert naar beneden, met z’n neus al in het zand.
Kende gij, kende gij, die-ën boer dan nie ?

Informatie van de website:
https://kerkliedwiki.nl/Daar_ruist_langs_de_wolken

PHOTO
An indication of the bike route through the centre of Breda.
Have we lost our way?

MUSIC
There are many songs with the word bicycle included in the title. For example; Queen with Bicycle Race, and that beautiful song from Ralf McTell – Girl on a Bicycle ( Dutch version; ’Fiets’ from Herman van Veen). For those of you who are interested, the Dutch Bicycle Union has published a complete list; https://www.fietsersbond.be/fietsliedjes.
I have chosen a tune this time which my mother often sang, and which Danielle knew of a funny text variation ‘Zie ginds in de wolleken, Eenen boer op z’n fiets’ (See there in the clouds a farmer on his bicycle) to the tune of ‘Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam’, of ‘De naam Jezus’ (A lovely name glides across the clouds, or The name Jesus).
This religious song was made famous by the Rotterdam evangelist Johannes de Heer in the period between 1919 and 1960. There are numerous sources. Home Sweet Home was written in 1823 by the English composer Henry Bishop; https://www.balladofamerica.org/home-sweet-home/. Of course not to be confused with the American song Home on the Range! The melody is known in Germany under the title”Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all”, and another variation; Wo findet die Seele die Heimat der Ruh.

See there in the clouds a farmer on his bicycle
He pedals hard, but makes no ground
See there in the clouds, his front tyre bursts
He tumbles down, with his face in the sand
Do you know, do you know this farmer or not?