BvV #1.28

#1.28

FOTO
Aan het strand betekent de rode vlag, zwemmen in zee is gevaarlijk.
De combinatie met de dreigend donkere lucht accentueert de waarschuwing.

MUZIEK
Ik kon alleen een melodie vinden met de titel De Blauwe Vlag.
In de liederenbank staan 45 versies van liederen met deze melodie.
De oudste vermelding is uit 1698 in de liedbundel “Verliefde, of Klagende MINNAER” bij het lied: “Een vermakelijcke klucht van een Wever, en een Jonge Dochter” . Er zijn slechts twee muzieknotatie overgeleverd.
Een populaire tekst is ” Een Nieuw vermakelijk Matroose Lied”
In de eerste regel komt de blauwe vlag voor.

De Blaeuwe Vlag die waeyt, 
Ons Scheepje dat leyd gezwaeyd, 
De wint waeyt in ons blinden 
En ons Ankers voor de boeg, 
Het Mars zeyltje wy los binden,
 Js ‘t niet een vreugt voor ons. 

Na veel zoeken vond ik een blauwe signaalvlag met een witte rechthoek in het midden. Wanneer een schip in de haven ligt en deze vlag in top wappert is de betekenis: Iedereen aan boord, wij varen uit: het schip vertrekt. In het Engels heet de vlag ” Blue Peter”.

PHOTO
A red flag hoisted on the beach means swimming in the sea is dangerous. Combined with a dark and threatening sky, this photograph gives the effect of emphasising the warning somewhat even more.

MUSIC
In my searching I could only find one tune with the title ‘The Blue Flag’. However, despite this setback, I am glad to say there are 45 versions of this melody to be found in the tune archives on internet, the oldest of which dates from 1698! It forms part of the song collection ‘In Love’, or ‘The Complaining Lover’ (Verliefde, of Klagende Minnaer). In the accompanying text to the song is mentioned ‘An Entertaining Farce of the Weaver’or ‘A Young Daughter’ (Een vermakelijcke klucht van een Wever, en een Jonge Dochter). Only two musical versions have survived the passing of time. I finally found a popular text ‘A New Entertaining Sailors Song’ (Een Nieuw vermakelijk Matroose Lied), in which the first line refers to the blue flag.
De Blaeuwe Vlag die waeyt, etc.
After much searching I managed to find a blue navel signal flag with a white square in the middle. This is the ‘Blue Peter’ flag, hoisted as the ship lays in the harbour, signaling all crew members to return on board immediately as she is ready to sail.