BvV #2.24

#2.24

FOTO
Onze Duitse vriendin Inge liet ons de fraaie barokkerk in Birnau aan de Bodensee zien. Maar op de parkeerplaats zag ik dit lijnenspel in het asfalt. Een grotere tegenstelling kun je niet bedenken.

MUZIEK
In een Engels archief kwam ik een melodie tegen met de intrigerende titel Tar Water. De korte melodie inspireerde mij direct tot twee variaties. Maar de betekenis van de titel was een raadsel. Via zoeken op het internet kwam ik erachter dat Tar Water – in het Nederlands Teerwater – een middeleeuws geneesmiddel is. Het stond vooral in de belangstelling vanaf 1740 tot in de 19e eeuw. Die populariteit kwam door het boekje dat door de Engelsman George Berkeley, Bisschop van Cloyne en filosoof is geschreven. Het boekje/tractaat is vertaald in het Nederlands met de titel: “Verhandeling over de genezende krachten van Teerwater” (1747). Teerwater is een oplossing van berkenhars in water. Om het op smaak te brengen kon men een druppel nootmuskaat-olie toevoegen, honing, wijn of appeldrank. Meer informatie is te vinden in de aparte bijlage.

PHOTO
Our German friend Inge showed us the beautiful baroque church in Birnau on Lake Constance. But in the carpark I saw this interplay of lines in the asphalt. You can’t think of a greater contrast.

MUSIC
In an English archive I came across a melody with the intriguing title
Tar Water. The short melody immediately inspired me to two variations.
But the meaning of the title was a mystery. By searching the internet I found out that Tar Water – in Dutch Teerwater – is a medieval medicine. It was mainly of interest from 1740 until the 19th century. Its popularity was due to a booklet written by the Englishman George Berkeley, Bishop of Cloyne and philosopher. The booklet has been translated into Dutch with the title: ‘Treatise on the healing powers of Tarwater” (1747)’. Tar water is a solution of birch (tree) resin in water. To flavour it, one could add a drop of nutmeg oil, honey, wine or apple juice.
More information can be found in the separate appendix.