BvV #2.26

#2.26

FOTO
De schaduw van een object heeft niet altijd dezelfde vorm als het object zelf. Het doet me denken aan de vergelijking van Plato over de grot. De verschillen in werkelijkheid. De één ziet het zo, de ander ziet het anders. Meningsverschillen leiden vaak tot conflicten.
Echte beschaving is het respect èn begrip voor de afwijkende mening.

MUZIEK
Het thema schaduw komt zelden voor in liederen uit de 17e en 18e eeuw. Ik vond Laura’s Droomlied, waarvan de eerste regel is:
“Laura zat laatst bij de beek, onder schaduw van else-bomen”
Het is een typische liedmelodie, zonder herhalingen, maar met bijzondere wendingen. Dit toneelied van J. Krul is uit het toneelstuk “Pastorel Mvsyck-Spel van Juliana en Claudiaen” (1643).
Er zijn 161 liedteksten op deze melodie gemaakt, in de periode 1611 – 1885; dus het was lange tijd een geliefde melodie.

PHOTO
The shadow of an object does not always have the same shape as the object itself. It reminds me of Plato’s comparison of the cave.
The differences in reality. One sees it this way, the other sees it differently. Disagreements often lead to conflict.
True civilization is the respect and understanding for the dissenting opinion.

MUSIC
The shadow theme is rarely found in songs from the 17th and 18th centuries. I found Laura’s Dream Song, the first line of which is:
“Laura was sitting by the stream the other day, under the shade of alder trees” It is a typical song melody, without repetitions, but with special twists. This theatrical song by J. Krul is from the play “Pastorel Mvsyck-Spel van Juliana en Claudiaen” (1643).
There are 161 song texts made to this melody, in the period 1611 – 1885; so it was a beloved melody for a long time.