BvV #1.05

#1.05

FOTO
Groeten uit Enkhuizen, twee schaduwen van de werkelijkheid.

MUZIEK
“Uren, Dagen, Maanden, Jaren, vliegen als een schaduw heen”.
Een kerkelijk lied (Gezang 21) dat mijn ouders zongen in de periode van de jaarwisseling. De tekst gaat over de vergankelijkheid van het leven en de religie als ankerpunt. De muziek is van Heinrich Albert (1604 -1651) en de tekst van Mr. Rhynvis Feith (1753 – 1824). Het is oorspronkelijk een 18e eeuws Hernhuttergezang: “O gesegnetes regieren”.

PHOTO
Greetings from Enkhuizen, two shadows of reality.

MUSIC
‘The hours, days, months and years all fly away like the shadow’. A religious song (Singing 21) sung regularly by my parents around the time of the changing of the year. The lyrics are about the transience of life and religion as the fixed point of reference. The music is by Heinrich Albert (1604 – 1651) and the lyrics by Mr. Rhynvis Feith (1753 – 1824). Originally is was an 18th century Moravian Brethren song ‘gesegnetes regieren