BvV #1.03

#1.03


FOTO
Een uitgestorven straat als gevolg van de Covid-19 maatregelen.
Leeg als een vroege zondagochtend, vervuld met een kale saaiheid vreugdeloos, ondanks de zon.Het doet verlangen naar het verleden èn een veranderde toekomst.

MUZIEK
Groenelandse straatje
informatie van de Liederenbank: Er zijn 121 liederen met deze tekst.
De oudste publicatie staat in de Liedbundel van Antonis van Butevest (ca. 1590) Geluidsopnamen in de 20e-eeuws, opgetekend door Ate Doornbosch e.a., beperkt zich tot de eerste strofe. Sommige opnamen bevatten bovendien een zwerfstrofe uit het Antwerps Liedboek.
Meer informatie is te vinden op de website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/

PHOTO
An empty street as a result of the Covid-19 regulations, as empty as one to be found early on a Sunday morning Thanks to the lack of sun the street is filled with an atmosphere of bare and boring sadness.
It makes one yearn for the past and a changed future.

MUSIC: Greenland Street
The following information has been extracted from the collection of songs: There are 121 songs with these lyrics. The oldest can be found in the collection of songs by Antonis van Butevest (ca. 1590).
Sound recordings made by Ate Doornbosch in the 20th century are limited to the first stanzas. Some of the recordings actually contain roaming stanzas from Antwerp’s Liedboek (song book).
More information can be found on the following website:
http://www.benhartman.nl/tekst-en-uitleg/groenelandse-straatje/