BvV #2.19

#2.19

FOTO
Een windsurf-zeil in een boom verstrikt, als een vleugellamme vogel, gekortwiekt. De boom staat vlak aan het water van het IJsselmeer.
Was het een misrekening van een plankzeiler ?

MUZIEK
‘Zeilen zonder wind’, de titel lijkt op een vorige melodie: Wie kan zeilen zonder wind / Who can sail without wind?
Deze melodie komt uit het handschrift Klok. Jan Klok was een Andijker speelman, een violist die op dansavonden en bruiloftsfeesten muziek maakte. Hij leefde van 1866 tot 1947.
Er bestaan vier muziekschriften van zijn hand, het tweede deel is uitgegeven bij Uitgeverij Drie Koningen, Enkhuizen.

PHOTO
A winder surfer’s sail caught in a tree, like a powerless bird with its wings clipped. The tree stands right next to the edge of the IJsselmeer here in Enkhuizen. Could it have been a serious miscalculation made by a surf boarder?

MUSIC
‘Zeiler zonder wind’ (sailing without the wind), the title is rather similar to a tune we have previously had: ‘Wie kan zeilen zonder wind’ (who can sail without the wind)?
Jan Klok was a musician from Andijk (a village close to Enkhuizen), a violinist who played for occasions such as local dances and weddings. He lived from 1866 to 1947. We have found four music collections written by Jan Klok, the second part has been published by Uitgeverij Drie Koningen, Enkhuizen