BvV #2.31

#2.31

FOTO
Tijdens een vakantie in Frankrijk zag ik deze T-shirts op een markt.
De dieren-portretten vragen zoveel aandacht dat je nauwelijks ziet dat het T-shirts zijn.

MUZIEK
De hond was in de 18e eeuw een statussymbool voor de rijken. Vaak zijn ze ook een onderdeel van geschilderde (familie-)portretten. Het is dus niet verwonderlijk dat er een hondjesdans bestaat. Deze melodie “Bourée de Honties Dans” komt uit het muziekboek “Hollantsche Schouburgh” (1716) en staat op de gelijknamige CD van De Zoete Inval. (2006). De muzikanten zijn AnneGuus Smit, Pieter de la Court, Danielle Janssen en Cor van Sliedregt.

PHOTO
Whilst on vacation in France one time I came across this t-shirt on a local market. The animal portraits take all the attention away from the t-shirts themselves.

MUSIC
During the 18th century the dog became a major status symbol for the rich and titled. They can often be found included in family portrait paintings from the same era. It is not surprising therefore to find somewhere deep down in the archives a doggy dance tune. I found this one ‘Bourre the dog dance’ in the music collection ‘Hollandsche Schouburgh’ (1716), you can listen to it on the CD with the same name by De Zoete Inval (2006). The musicians are AnneGuus Smit, Pieter de la Court, Danielle Janssen and Cor van Sliedregt