BvV #2.20

#2.20

FOTO
Bos te huur: een decorstuk wacht op vervoer in een huur-auto.
Een vreemd contrast met de natuur op de achtergrond.

MUZIEK
Ik vond de toepasselijke titel “Lieflijk bosje”, een melodie die in de 18e eeuw regelmatig werd gebruikt om teksten op te maken. Het blijkt van de componist Nicolas Ferdinand le Grand (1660 – 1710) te zijn. De titel komt van de eerste regel van de oudst bekende Nederlandse versie: ‘Lieflijk bosje en gij zilveren vlieten’
(vliet = oorspronkelijk een kanaal, maar hier bedoeld als beek of rivier) De componist is waarschijnlijk van Franse afkomst en was als zanger en ‘sangemeester’ verbonden aan de stadsschouwburg van Amsterdam. Hij componeerde in de Italiaanse stijl.

PHOTO
Forest for hire: a part of a theatre scene is waiting to be taken away in a hire truck. A strange contrast with the feeling of nature the background gives.

MUSIC
I came across this applicable title ‘Lieflijk Bosje’ (Sweet Forest), a tune which was used regularly in the 18th century for writing lyrics to. It most likely comes from the hand of Nicolas Ferdinand le Grand (1660 – 1710). The title is taken from the first line of the oldest known Dutch version: ‘Lieflijk bosje en gij zilveren vlieten’. The word vliet originally meant a canal, but here in this version it refers to a stream or river. The composer most likely originated from France, and was a master singer connected to the state theatre in Amsterdam.
He composed in the Italian style.