BvV #2.29

#2.29

FOTO
Op reis door Ierland, gedeeltelijk over The Ring of Kerry, kwamen we in het plaatsje Cahersiveen waar onze vriend Pierre is gaan wonen. Op een parkeerplaats troffen we deze glimlachende Ier aan.

MUZIEK
In de onvolprezen liederenbank vond ik de wijsaanduiding “Wandelaer hier vremt’ een melodie die vooral bekend is onder de titel ‘Van Helena’. In Boerenlietjes (1709 /1712) staat de muzieknotatie, die ik gebruikte.
De mp3 begint met de basis melodie op panfluit voorzien van een eenvoudige gitaar-begeleiding, daarna volgt een variatie, afgesloten met de basismelodie zonder herhalingen.
De iets schorre panfluit maakt de mineur-melodie extra dramatisch.

PHOTO
Whilst travelling through Ireland near the Ring of Kerry, we came to the town of Cahersiveen where our friend Pierre had came to live. We met this smiling Irishman in a car park.

MUSIC
I found this tune ‘Wandelaar Hier Vremt’ in an unassuming song book, it is also known under title ‘Van Helena’. The Boerenliedjes (1709/1712) is the source of the musical notation I used. The recording starts with a basic melody on the pan flute and a simple guitar accompaniment, followed by a variation and concluded with the basic melody again, but without repetitions. The sound of the slightly ‘hoarse’ pan flute makes the minor melody sound somewhat more dramatic.