BvV #2.32

#2.32

FOTO
Verbleekt gras fascineert mij, vooral door de kleur. Zet een voorwerp op een grasveld en een week later heb je een gele vlek. Na drie weken is het gras weer normaal. Een fraai verschijnsel van tijd. Dit thema noem ik ‘Geel Gras’, en ik ben er al jaren mee bezig. Het begon op een camping waar de dag ervoor de tenten waren opgebroken.
Op een dag heb ik zoveel foto’s, dat ik er een boek van maak.

MUZIEK
De melodie staat in het handschrift Thysius. Het is getiteld:
‘Met dat schuytgen al over dat meertgen’, het is de eerste regel van een lied. Handschrift Thysius is de enige bron met de muzieknotatie.
De tekst komt voor in het toneelstuk: ‘Heden-daeghsche VERLOOREN SOON’ (1630) geschreven door Willem Dirckszoon Hooft (Hij schreef 5 toneelstukken in de periode 1622 – 1640)
Hij leefde in Amsterdam van 1594 – 1658)
Niet te verwarren met P.C. Hooft. (1581 – 1647)

MIt een Schuytjen over het Meertjen,
Mit ien moy Meysjen in dat riedt;

PHOTO
I’m fascinated with faded grass, especially with the colour.
If you place an object on a grass field, a week later a yellow patch will appear. After three weeks the grass will have returned to its original colour. A beautiful phenomenon in time. The theme this week I call ‘Yellow Grass’, something I’ve been busy with for many years now. It started on a campsite where all the tents had been packed up to go the day before. One day I will have so many photos that I will have to make a book out of them all.

MUSIC
The tune can be found in the Thysius Collection. It has the title
‘Met een Schuytjen over het Meertjen’ which is the first line of the song. The Thysius Collection is the only source of songs accompanied with music notation. The lyrics appear in the play The tune can be found in the Thysius Collection. It has the title ‘Met een Schuytjen over het Meertjen’ which is the first line of the song. The Thysius Collection is the only source of songs accompanied with music notation. The lyrics appear in the play ‘Heden-daeghsche VERLOOREN SOON’ (1630) [Modern (version of) The Lost Son]; written by Willem Dirckszoon Hooft (he wrote five plays during the period 1622-1640). He lived in Amsterdam (1594-1658), not to be confused with P. C. Hooft (1581-1647).

MIt een Schuytjen over het Meertjen,
Mit ien moy Meysjen in dat riedt;

[With a small boat crossing the lake,
with a beautiful girl in the reeds]