BvV #2.42

#2.42

FOTO
Bij dit beeld moest ik gelijk denken aan “Stairways to Heaven”,
maar het verkeersbord – in verband met corona-maatregelen –
belemmerd de toegang naar het lege hemelruim,
bovendien staat er ook nog een hek.
Het is duidelijk: dalend verkeer heeft voorrang.
Alle zegen komt van boven, is dan een interpretatie.

MUZIEK
De melodie “De Wendel Trap” vond ik in het muziek-handschrift “Bundel met Boerenliedjes” uit ca. 1770. In het handschrift “Volksmelodieën” staat een variant met de titel ” Nu onlangs geleeden of de Wenteltrap”.
De houten klank van de marimba vond ik passen bij een trap.
De variatie – die ik schreef – wordt gespeeld door een viool.

PHOTO
This scene made me think of the song ‘Stairways to Heaven’, however the road sign – with reference to the Corona regulations -hampered the entrance to the empty heavenly space. Besides, there’s even a gate in the picture. It’s clear, descending traffic has priority. All blessings come from above is just an interpretation.

MUSIC
I found the tune ‘De Wendel Trap’ (the spiral staircase) in the ‘Bundel met Boerenliedjes’ (collection of farmers songs) manuscript from 1770. There is a variation of the same tune in the manuscript ‘Volksmelodieën’ (folk tunes) with the title ‘Nu onlangs geleeden of de wenteltrap’ (Not long ago or the spiral staircase). The wooden sound made by the marimba works well with the stairs image . The second part I wrote is played by the violin.