BvV #2.43

#2.43

FOTO
Deze zwarte reparatie’s op een weg in Zwitserland doen mij denken aan het werk van de Spaanse schilder Joan Miro (1893 – 1983), tijdgenoot van Picasso en Dali. In Barcelona staat het museum Fundació Joan Miró, waar veel van zijn werk is te bewonderen.

MUZIEK
De melodie “Dronke Switser” komt uit het muziekboek Hollantsche Schouburgh (no. 11, Anno 1714). De melodie is korte tijd populair onder verschillende titels: Rigodon voor Jooris Langbeen, Serbande en La Bavaroise. Na 1740 komt de melodie niet meer voor in muziekboeken of handschriften. Pas in 2006 is Dronke Switser weer te horen op de CD [Syncoop 5766 CD 294] van De Zoete Inval met de bezetting: Anneguus Smit, Pieter dela Court, Danielle Janssen en Cor van Sliedregt.
Dat er flink gedronken werd in de Gouden Eeuw blijkt onder andere uit de vele melodie-titels, waaronder: Dronken Boerendans; Altijd zijn de boeren dronken; Dronke Wijf; Dronken Herder; De Dronke Mans Mars. Er zijn er zoveel dat Cor van Sliedregt er een boek mee kon vullen: “Dronkemans Deunen”. Het boek is verkrijgbaar via Uitgeverij Drie Koningen: www.codacoda.nl.

PHOTO
The black coloured  repair work on this road in Switzerland turned my mind to thinking about the work of the Spanish painter Joan Miró (1893-1983), a contemporary of Picasso and Dali. Much of his work can be seen the museum Fundació Juan Miró in Barcelona. 

MUSIC
The tune ‘Drunken Swiss’ comes out of the music book Hollantsche Schouburgh no 11 anno 1714. The tune became popular in a very short time under different titles: Rigodon voor Jooris  Langbeen, Serbande en la Bavaroise. The tune is no longer to be found after 1740 in either music books or manuscripts. Only later in 2006 is the ‘Dronke Switser’ to be heard on the Zoete Inval CD [Syncoop 5766 CD 294]. De Zoete Inval lineup: Anneguus Smit, Pieter dela Court, Danielle Janssen en Cor van Sliedregt. 
It would seem that heavy drinking was the norm in the golden age, a state confirmed by many tune and song titles of the time. For example: Dronken Boerendans; Altijd zijn de boeren dronken; Dronke Wijf; Dronken Herder; De Dronke Mans Mars. 
There were so many that Cor was able to fill a book with many of them.The book is called ‘Dronkemans Deunen’ and is available via Uitgeverij Drie Koningen www.codacoda.nl