BvV #2.33

#2.33

FOTO
Vorige jaar in de avondzon op het strand van Bergen aan Zee (NH);
De beentjes van Cor.

MUZIEK
“Juicht, het feestuur heeft geslagen” is een loflied op de vakantie uit een liedbundel voor kinderen (1804). De laatste regel wordt in koor gezongen. Oorlof is een ouderwets woord voor verlof of afscheid/vaarwel.
Etymologisch: In het Oudhollands urloub; duidelijk verwant met het moderne Duitse Urlaub. In de bijlage de complete tekst.

Historisch context: gebeurtenissen in het jaar 1804.

 • Beethoven componeert de Waldsteinsonate.
 • Schiller schrijft het toneelstuk ‘Willem Tell’
 • J.M. Jacquard vindt het Jacquardgetouw uit in Lyon.
 • Haïti wordt de eerste zwarte republiek.
 • Richard Trevithick laat de eerste stoomtrein rijden bij een IJzermijn in Wales
 • De Code Napoleon wordt ingevoerd en Napoleon Bonaparte wordt keizer.

PHOTO
Cor’s legs, as seen last year in the evening sun on the beach at Bergen aan Zee.

MUSIC
‘Rejoice, the festivities have begun’ is a holiday hymn from a children’s songbook (1804). The last line is sung in unison. Oorlof is an old-fashioned word for leave or farewell/goodbye.
Etymologically in Old Dutch – urloub, which is clearly related to the modern German word Urlaub. The complete text is in the attachment. Summary below.

Historical context: events in the year 1804.

 • Beethoven composes the Waldstein Sonata.
 • Schiller writes the play ‘Willem Tell’
 • J.M. Jacquard invents the Jacquard loom in Lyon.
 • Haiti becomes the first black republic.
 • Richard Trevithick runs the first steam train at an Iron Mine in Wales
 • The Code Napoleon is introduced and Napoleon Bonaparte becomes emperor.

summary
AT THE BEGINNING OF THE HOLIDAYS
Cheers! Party time has started
We’ve finished our daily grind
Welcome holiday time
Let’s forget all our cares, and just relax.
Enjoy to relax and all the happiness it brings
We shall not be bored or laze about
No, we will play with all our wits and guile
Welcome holiday
May you never regret.