BvV #2.36

#2.36

FOTO
Een klein sober stilleven op het strand in zwart/wit.
Het vertelt iets over de personen die in zee zijn gaan zwemmen (?) en vertrouwen dat niets gestolen wordt. Twee paar schoenen, maar er is geen kleding te zien. Dit komt uit mijn serie Territoria: men eigent zich tijdelijk een stukje strand toe, een eigen gebied.

MUZIEK
Met het zoekwoord zwart kwam ik de Liederenbank de melodie “Trompie in ‘t zwart ” (1740) tegen. Dezelfde melodie heet in een later handschrift ” Trompen Zwaartje” (1755 – 1773).

De betekenis is moeilijk te achterhalen. Misschien heeft Trompie/Trompen te maken met de admiraal en zeeheld Maarten Harpertszoon Tromp (1598 -1653) of zijn zoon Cornelis Tromp (1629 – 1691) die eveneens admiraal werd.

De versie uit 1740 komt uit een slecht genoteerde en daardoor problematisch handschrift. Het aantal maten voor elk deel heeft het onlogische getal 9.
Daarom gaf ik de voorkeur aan de versie van 1709/1712 uit het boek Boerenliedjes * met een logisch aantal van 8 maten en de titel “Wat een vent is hansie”. Deze titel lijkt de beginregel van een lied te zijn, dat helaas niet is teruggevonden. Hierbij zijn de laatste 4 maten van zowel het A- als het B-deel gelijk. Een vorm die ik Bergamasco-type noem. **. Een variant van deze melodie komt voor in het handschrift Volksmelodie├źn. Ik voegde akkoorden en een tweede stem toe. Tot slot schreef ik zelf nog een variatie. De mp3 bestaat uit deze drie versies.

  • Oude en Nieuwe Hollantsche Boerenlieties en Contradansen.
    ** Dossier Bergamasco – uitgave van Drie Koningen, Enkhuizen

PHOTO
A small and somber black and white still life photo taken on a beach. It says something about the people who went swimming in the sea, and trusted that nothing left behind would be stolen. Two pairs of shoes, but no clothes to be seen, very odd. It comes from my photo series ‘Territories’, about people who temporarily appropriate for themselves a piece of a public beach.

MUSIC
Using the search word ‘black’, I came across the song ‘Trompie in ‘t Black’ (1740) in the ‘Liederenbank’ (collection of songs). In a later manuscript the same song has the title ‘Trompen Zwarte’ (1755-1773).

The meaning is hard to figure out. Perhaps Trompie/Trompen has to do with the Admiral and navel hero Maarten Harpertszoon Tromp (1598-1653) or maybe his son Cornelis Tromp (1629-1691), who also became an Admiral.

The 1740 version comes from a poorly notated and therefore a problematic manuscript. The number of bars for each part is nine, which is quite illogical. I prefer the 1709/1712 version with a more logical eight bar construction, which can be found in the Boerenliedjes* book under the title ‘Wat een Vent is Hansie’ [What a Guy is [little] Hans]. It seems this title is also the opening line to a song, which has unfortunately never been found. The last four bars of both the A and the B sections are the same. The A shape I called the Bergamasco type**. A variation of this melody appears in the manuscript ‘Volksmelodies’. I added the chords and a second part to the original tune, and wrote a new variation too. The mp3 file consists of all three versions.

Old and new Hollandtsche Boerenlietjes and Contradansen.
** Bergamasco file – published by Drie Koningen, Enkhuizen.