BvV #2.40

#2.40

FOTO
Deze zomer zag ik het vertraagd vertrek van een zand-schildpad.
De zee komt eerder bij de schildpad, dan de schildpad bij de zee.
Een bedreigde diersoort.

MUZIEK
De foto was aanleiding om te zoeken naar een melodie met schildpad.
In de 17e en 18e eeuw komen drie liederen voor waarin een schildpad wordt genoemd. Het oudste lied is een kluchtlied, waarin een man voorkomt met een schildpad. Het tweede lied is een lofzang op een handelsreis naar Indonesië. Men haalt daar schildpad-hoorn van het eiland Timor.
In 1800 verscheen de liedbundel DE VROLYKE NEDERLANDER..etc. met het leugenlied: De Vreemde Vrolyke REIZIGER, waarvan de subtitel als volgt is: of de Zingende ARLEQUIN, op de Vliegende Schildpad.

De vliegende schildpad komt in de 20e eeuw voor in een leugenlied dat een 82-jarige dame voor onderzoeker Ate Doornbosch zong in het radio-programma Onder de Groene Linde. Het eerste couplet gaat over een vliegende schildpad die een ei laat vallen waardoor er 10.000 man verdrinken. Het refrein met moraal is:

Liege maar aan, liege maar aan
Met liegen zulde gij naar den hemel niet gaan

Van dit lied heb ik de melodie gebruikt.

De schildpad komt ook voor in Carnaval der Dieren van Camille Saint -Saëns.

PHOTO
This summer I witnessed the slow departure of a turtle. The sea approached the turtle quicker than the turtle the sea. A threatened species. 

MUSIC
The photo gave me the inspiration to search for a turtle tune. 
I found three songs from the 17th and 18th centuries which mentioned turtles. The oldest is a farcical song in which a man is found with a turtle.
The second is a anthem to a business trip to Indonesia,
where turtle horn is sourced on the island of Timor. 
The collection of tunes DE VROLYKE NEDERLANDER.
(‘The Happy Hollander’) appeared in 1800.
One of the songs in the collection, a cheeky song called
De Vreemde Vrolyke REIZIGER (The Strange Jolly Traveller)
has the subtitle de Zingende ARLEQUIN, op de Vliegende Schildpad.
(The Singing Harlequin on the Flying Turtle). 

A flying turtle appeared in the 20th century in a nonsense song sung
by a 82 year old lady recorded by Ate Doornbosch for the radio programme ‘Onder de Groene Linde’. (this tune is a.k.a. All in a garden green)
The first verse is about a flying turtle which lays an egg in flight
causing the death of 10.000 people.
The chorus with the moral goes like this:

Liege maar aan, liege maar aan
Met liegen zulde gij naar den hemel niet gaan

Carry on lying, carry on lying 
With lies you will not go to heaven 

I used the tune from this song to create the music you can hear. 

The turtle appears also in Saint-Saëns The Carnival of the Animals.