BvV #2.41

#2.41

FOTO
Aan het eind van onze straat stond geruime tijd dit looprek rond een bloempot. Aangezien bloemen niet kunnen lopen vond ik het een absurd of surrealistisch beeld. Het looprek fungeert als een omheining, maar er lopen zelden mensen op deze hoek van de straat.
Nu – in de herfst – de bloemen uitgebloeid zijn, is het looprek verdwenen.

MUZIEK
De toepasselijke melodie-titel “Voor Noord-Holland was de Bloem” vond ik in “Boerenliedjes”. Het dateert uit 1713 en er zijn geen overeenkomstige melodieën gevonden. De titel zou kunnen duiden op een lied. De regelmatige vorm van de delen: 4 en 8 maten kan duiden op een dansmelodie. Beschouw je het als een zangmelodie dan is een middelmatig tempo aan te bevelen, vind je het meer een dansmelodie, dan kan het uptempo gespeeld worden. De variatie is van mijn hand.

Noord-Holland is van oudsher een gebied waar veel bloembollen-teelt is. Aan het eind van de 16e en begin van 17e eeuw was er een levendige handel in tulpen, maar ook krokussen, narcissen en hyacinthen werden vooral in het duingebied geteeld.

PHOTO
Already for a while now this walking frame you see in the picture has surrounded a plant pot at the end of our street. Assuming plants can’t walk, I continued to see this as an absurd and surrelaistic image. Of course, the walking frame is there to protect the plant pot from wild motorists and pedestrians, however there are few of these to be found at the end of our street. Now that autumn is upon us, the flowers have done their best and the walking frame has disappeared.

MUSIC
I located this tune in the collection ‘De Boerenliedjes’ (the farmers songs). It has a very applicable title – ‘Voor Noord Holland was de Bloem’ (the flower is for North Holland). It dates from around 1713 and as far as I could see has no corresponding tunes. The title looks like it could be associated with a song. The regular 4 and 8 bar form could indicate it be a dance melody. If you consider it to be a song tune then a medium tempo would be quite acceptable, however if you find it more of a dance tune then it can be played a little more up tempo. The variation was written by my own fair hand.

The province of North Holland has been traditionally an important bulb growing region. At the end of the 16th to the beginning of the 17th centuries you could find a very vibrant tulip business in North Holland, as well as for other bulbs such as crocuses, daffodils and hyacinth. Especially the soil and growing conditions close to the sand dunes near the coastal regions were found to be very suitable for successful flower bulb cultivation.