BvV #2.21

#2.21

FOTO
Verdwenen fietspad. Het is maar hoe je het bekijkt.
Vanuit dit standpunt is het een wonderlijke aanduiding.

MUZIEK
Dit weekend is het Pinksteren. De melodie met de titel een Fiere Pinksterbloem past hier mooi bij. De twee versies uit 1703 in
Hollandse Boerenliedjes verschillen nauwelijks van elkaar.
Maar in het Handschrift voor 1 instrument (fluit of viool) uit 1779 staat een majeur versie, terwijl de versies uit 1703 in mineur zijn.
Beide versies zijn gearrangeerd en te beluisteren. De 1703 versie hieronder, beneden de 1779 versie.

PHOTO
The disappearing cycle track. It’s all about the perspective.
Taken from this angle it’s a wonderful indication.

MUSIC
Whitsun weekend is upon us. The tune for this week fits perfectly; Fiere Pinksterbloem (proud cuckoo flowers). The two versions from 1703, to be found in the Hollandse Boerenliedjes collections, hardly differ from each other and both are written in the minor key. But in the collection Handschrift voor een (1) instrument from 1779 you can find one version in a major key.
I have arranged both versions for your listening pleasure over the holiday weekend. The 1703 version is on top.