BvV #2.38

#2.38

FOTO Dankzij fotograaf Eddy Posthuma de Boer * heb ik een voorliefde ontwikkeld voor tekstborden en straatnamen. Deze – voor mij absurde straatnaam – kwam ik ergens in een Frans stadje tegen. Dat onze Lieve Heer een hotel bezit stelt mij gerust, dan kan ik daar straks vakantie houden.
Hemelweg vind ik een passende vertaling.

MUZIEK
Bij het ouder worden kreeg ik steeds meer moeite met
het traditionele verjaardagslied: “Lang zal hij leven”.
Voor oudere mensen is er meer verleden dan toekomst,
een toekomst waar we zo veel mogelijk van willen genieten.
Er moest dus – naar mijn idee – een passend lied komen,
daarom heb ik zelf de volgende tekst en melodie geschreven:
“Zo lang hij/zij leven zal,
vieren wij het leven, met veel vreugd,
zo lang hij/zij leven zal”.

 • boeken van deze fotograaf (1931 – 2021):
 • In’t nest met de rest (1965)
 • In’t nest met de rest – tweede deel (1968)
  zie ook: Nooitgedacht, maar welgelegen – Hans Ferree – HEMA (1986)
  (Geïllustreerde geschiedenis van de huisnamen in Nederland)

PHOTO
Thanks to the photographer Eddy Posthuma de Boer* I developed a penchant for street signs and names. This one – which to me is quite ridiculous – I came across whilst wandering through a French town. Knowing our good Lord owns a hotel reassures me, and gives me the courage to take a holiday there sometime. I find ‘The Road to Heaven’ (Hemelweg literally translated) a suitable translation in this context.

MUSIC
The older I become the more problems I seem to have with the traditional Dutch birthday ditty ‘Lang zal hij leven’ (let him have many more years to come). It goes without saying, for older people there are more years in the past than in the future, a future which we want to enjoy to its full. Therefore, in my opinion, as oldies we need to have a better, more suitable song. The best solution was to write one myself, both the tune and the lyrics.
As long as he/she may live
We celebrate life, With much happiness 
As long as he/she may live

 • Books from this photographer (1931 – 2021)
  In the nest with the others (1965)
  In the nest with the others – second part (1968)
  See also: Neverland, but Welgelegen – Hans Ferree – HEMA (1986)
  (Illustrated history of a house name in the Netherlands)