BvV #2.35

#2.35

FOTO
Op het stille terrein van de camping trof mij deze combinatie van kleuren. Details: de contrasterende kleur van de stoeltjes, waarover handdoeken hangen. En achter de auto een ouderwetse olielamp en fles. Het totaal heeft een desolate sfeer; de camping is een jaar na de foto opgeheven.

MUZIEK
Het overbekende scoutinglied is geschreven in 1915 door George Asaf en Felix L. Powell. George Asaf is de pseudoniem voor George Henry Powell, de broer van de componist. Zij schreven dit in WO I als marslied voor de soldaten.
De opbeurende tekst is ook vandaag de dag toepasselijk.

De Nederlandse tekst is:

Pak al je zorgen in je plunjezak
en fluit, fluit, fluit
Aan alle moeilijkheden heb je lak
fluit man en ‘t is uit
Waarom zou je treuren
het helpt je niet vooruit
Dus.. pak al je zorgen in je plunjezak
En fluit, fluit, fluit

De originele Engelse tekst is:

Pack up your troubles in your old kit-bag
And smile, smile, smile,
While you’ve a lucifer to light your fag,
Smile, boys, that’s the style.
What’s the use of worrying?
It never was worth while
So pack up your troubles in your old kit-bag
And smile, smile, smile.

PHOTO
I was struck by this combination of colours in the quiet area of ​​the campsite.
Details: the contrasting colour of the chairs, over which towels hang.
And behind the car an old fashioned oil lamp and bottle. The whole picture has a desolate feel to it; the campsite has been closed a year after the photo was taken.

MUSIC
The well known Scout song was written in 1915 by George Asaf and Felix L. Powell. George Asaf is the pseudonym for George Henry Powell, the composer’s brother. They wrote this in WW I as a marching song for the soldiers. The uplifting text is still applicable today.