BvV #2.22

#2.22

FOTO
Tijdens het weekend Dahlhoff Treffen, een minifestival in Duitsland, met als thema het Dahlhoff manuscript, maakte ik deze foto. In eerste instantie vanwege mijn thema Dichte Gaten: drie openingen die dichtgemetseld zijn. Opvallend is de vreemde overeenkomst van de dames in het zwart met de geschilderde cowboy.
Het rechter vierkante vlak heeft lichtgele stenen, en lijkt daardoor groter dan het linkse vierkant. Tot slot is er de vormgelijkenis van het driehoekige dakraam met de graffity A naast de cowboy.

MUZIEK
In het Dahlhoff manuscript trof ik een aantal melodieën aan het de titel Sesken.
De 23 melodieën hebben geen direct onderling verband. De belangrijkste opmerking over dit woord uit de 18e eeuw is: De Engelse dansen worden in het algemeen de Engelse Sesjen of Contre-dans genoemd, ze worden zowel aan het Hof bij grote bals, als bij bruiloften meestal na het menuet gedanst. Mijn onderzoek naar deze melodieën is op verzoek gratis digitaal verkrijgbaar als Dossier Sesken. De gebruikte melodie is getiteld Harlekin Sesken. Ik heb akkoorden toegevoegd en er een variatie op gemaakt. Harlekijn, Harlequin of Arlequin (een clowneske figuur uit de Comedia dell’ Arte) komt als titel ook in Hollandse en Engelse bronnen voor. Het zijn echter andere deuntjes.

PHOTO
I took this photograph during the weekend Dahlhoff Treffen, a mini festival in Germany with the theme the Dahlhoff manuscript. In the first instance because of my ongoing theme ‘Closed Gaps’, three openings which have been closed off. What sticks out is the strange similarity between the ladies in black and the painted cowboy. The square space on the right hand side is made up of light yellow bricks, and seems to be bigger than the square on the left of the scene. Finally there is a similarity in shape between the triangular roof skylight and the graffiti (A) next to the cowboy.

MUSIC
I came across a number of tunes in the Dahlhoff manuscript with the title Sesken. I couldn’t find any connection with any of the 23 tunes. The most important remark about this word coming from the 18th century: The English dances in general are called English Sesjen or Contradance, and were danced at grand balls as well as for weddings, and generally in the minuet form. My research into these tunes can be obtained in a digital format free of charge by mentioning Dossier Sesken. The tune here has the title Harlekin Sesken. I’ve added chords and composed a variation. Harlekijn, or Harlequin or Arlequin (a clown type of character coming from the Comedia dell’Arte) is also found as a title in Dutch and English sources, these however are totally different tunes.