BvV #2.46

#2.46

FOTO
Een nieuwe mode in het afgelopen decenium is de kindermuts in de vorm van een dierenkop. Deze verzameling fotografeerde ik op het Waterlooplein, de rommelmarkt van Amsterdam.

MUZIEK
De melodie ‘Jantje draagt een moije Muts’ is beter bekend als ‘Beleg van Landau’. In de periode 1714 tot ca. 1760 komt de melodie voor in vier bronnen. De oudste bron is genoteerd in 6/4 maat, de overige versies in 6/8 maat. Dit leert ons dat we een versie in 6/4 ook kunnen opvatten als 6/8 ! Alle versies hebben dezelfde vorm: zowel het A- als het B-deel hebben 8 maten.

Landau is een Duitse stad in de Palts die de toegang tot Frankrijk afsloot. Het stadje Landau werd door de beroemde Franse ingenieur Vauban van 1688 tot 1691 verbouwd tot vestingstad. De stad werd in 1704 belegerd en ingenomen door de hertog van Marlborough met een Engels-Nederlands leger, samen met de keizerlijke troepen onder leiding van Prins Eugenius van Savoye. Naar beide veldheren is een melodie genoemd:
‘Mars van Marlborough’ en ‘Mars van Prins Eugenius’

Meer Duits gerelateerde melodieën zijn te vinden in het boek:
“NEDERLAND – DUITSLAND Hollandsche melodieën uit de 17e en 18e eeuw in relatie met Duitsland” Uitg. Drie Koningen, www.codacoda.nl

PHOTO
A new trend the past few years is the kids beanie in the form of an animal head. I took a photo of this at the flea market on the Waterloo square in Amsterdam. 

MUSIC
The tune ‘Jantje is wearing a beautiful hat’ is better known under the title ‘the Siege of Landau’. The same tune can be found between 1714 and 1760 from four different sources, the oldest of which is in 6/4 time, the other three all in 6/8 time. This shows us clearly that a version in 6/4 can also be seen as being in 6/8! All the version have 8 bars in both the A and the B sections. 

Landau is a town in the Phalz region of Germany which defended the major route into France. The famous French engineer Vauban built the town into a fortress from 1688 to 1691. In 1704 the Duke of Marlborough and his English-Dutch army, together with the Imperial troops under the command of Prince Eugenius of Savoie, laid siege to the town and eventually occupied it. Both warlords got their own melody: The March of Marlborough and The March of Prince Eugenius. 

More German related tunes can be found in the book ‘Nederland-Duitsland Hollansche melodieën uit de 17e en 18e eeuwen in relatie met Duitsland. Publisher Drie Koningen www.codacoda.nl.