BvV #2.47

#2.47

FOTO
De combinatie van een regenboog met het bord doodlopende weg geeft te denken.

MUZIEK
Op de website www.liederenbank.nl vond ik de melodie ‘Het regend Herderinne’ De extra informatie van de website is: De oorspronkelijk titel is “Il pleut, il pleut bergère” dat in 1780 werd geschreven door Louis-Victor Simon (violist en componist 1764 – 1820) voor de opera in 1 acte “Laure et Pétrarque” op een libretto van Fabre d’Eglantine. Dit lied is zijn succesnummer. De liederenbank vermeldt 19 versies in de periode van ca. 1780 – 1832. De herderin in het liedje verwijst naar de Franse koningin Marie Antoinette, die zelf graag acteerde als herderin. De regen en storm kan verwijzen naar de roerigheden die tot de Franse Revolutie leidde. De Nationale Garde zong het liedje daags na de Bestorming van de Bastille. Een paar jaar later neuriede de tekstschrijver d’Eglantine het lied op weg naar de guillotine. Jacques Offenbach citeerde de melodie in de opera Barbe-Bleue (1866). Edmond Rostand introduceerde dit lied aan het eind van zijn drama L’ Aiglon (1900). Ook komt het voor in de opera die A. Honegger en Jacques Ibert maakten op basis van dit toneelstuk in 1937. Op YouTube zijn nog vele versies te vinden, maar vooral als kinderliedje.

PHOTO
The combination of a rainbow and a dead-end road street sign sets one thinking. 

MUSIC
On the website www.liederenbank.nl I found the melody ‘Het regend Herderinne’ The extra information from the website is: The original title is “Il pleut, il pleut bergère” which was written in 1780 by Louis-Victor Simon (violinist and composer 1764 – 1820) for the opera in 1 act “Laure et Pétrarque” on a libretto by Fabre d’Eglantine. This song is his success song. The song bank lists 19 versions in the period from ca. 1780 – 1832.
The shepherdess in the song refers to the French queen Marie Antoinette, who herself liked to act as a shepherdess. The rain and storm may refer to the turmoil that led to the French Revolution.
The National Guard sang the song the day after the Storming of the Bastille. A few years later, the lyricist d’Eglantine hummed the song en route to the guillotine. Jacques Offenbach quoted the melody in the opera Barbe-Bleue (1866). Edmond Rostand introduced this song at the end of his drama L’Aiglon (1900). It also appears in the opera that A. Honegger and Jacques Ibert made based on this play in 1937. Many versions can be found on YouTube, but mainly as a children’s song.