BvV #2.49

#2.49

FOTO
Bij deze boot moet ik denken aan de Griekse mythe van de overtocht naar de Hades (Dodenrijk) met de veerman Charon over de Styx, tegen betaling van een munt (Obo0l).
In het verhaal van Orpheus en Eurydice komt deze overtocht voor, net zoals in de mythe van Herakles en zijn Twaalf Werken.
Bij het muntje moet ik ook denken aan de blues St.James Infirmary.
Louis Armstrong maakte als eerste een opname van het lied op 12.12.1928 in Chicago. Dit is het fragment met de munt:


When I die, I want you to dress me in straight-laced shoes
Box-back coat and a Stetson hat’
Put a twenty dollar gold piece on my watch chain,
So the boys will know that I died standin’ pat.

MUZIEK
Schip moet zeilen is een liedje dat ik als kind leerde. Er zijn gebaartjes bij voor kleuters en er is een dansje. De tekst is:
Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal (2x) We zeilen ja, we zeilen ja, van een twee drie (2x) En alle scheepjes zeilen ja, van een twee drie (2x)
Een andere versie met de titel De Langeban vond ik in de liederenbank. De Langeban is waarschijnlijk een verbastering van De lange baan, waarmee de lijnbaan werd bedoeld. Op de lijnbaan maakten touwslagers touw dat werd gebruikt voor de tuigage op zeilschepen. En zo is het kringetje rond bij het schip dat moet zeilen.

Een andere betekenis, in de 19e eeuw, is de bekendste schaatsvorm: het hardrijden op de langebaan. Het langebaanschaatsen werd als wedstrijdvorm al beoefend voor 1882.

Tot slot blijkt dat er aan de westkust van Zuid-Afrika een plaats ligt met de naam Langebaan. De lagune is een populair vakantie- en watersportgebied.

PHOTO
Looking more closely at this boat made me reflect on the Greek mythological story about the journey by Charon over the Styx into Hades (kingdom of the dead) in exchange for the payment of a coin (Obol). This journey appears in the story of Orpheus and Eurydice, as well as in that of Hercules and his Twelve Works. 

The coin in question also makes me think about the blues tune St. James Infirmary. Louis Armstrong made the first recording of it in Chicago on the 12th of December 1928. 

When I die, I want you to dress me in straight-laced shoes
Box-back coat and a Stetson hat’
Put a twenty dollar gold piece on my watch chain,
So the boys will know that I died standin’ pat.

MUSIC
The song Ship Must Sail was one of the songs I learnt as a child.
It’s always accompanied with gestures for the children and a little dance. It goes as follows:

Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal (2x) We zeilen ja, we zeilen ja, van een twee drie (2x) En alle scheepjes zeilen ja, van een twee drie (2x)

The ship must sail, she moored to the quayside (2x)
We are sailing, we are sailing, with a one, two, three (2x)
And all the ships are sailing now, with a one, two, three (2x)

I found another version in the collection of songs under the title de Langeban, which comes most likely from de Lange baan, and in turn from de Lijnbaan. The Lijnbaan is a track / ropeway (and also a street in Rotterdam) where rope makers used to make rope for the sailing ships of the day. And therefore the circle is complete about the ship that must sail.

Another meaning coming from the 19th century is the famous skating style – skating furiously long distances. This form of skating was already in practice as early as 1882. And to conclude, it would appear there is a place on the West coast of South Africa with the name Langebaan. The lagune is a popular holiday destination for water sport enthusiasts.