BvV #2.50

#2.50

FOTO
Deze bijzondere situatie trof ik aan tijdens een vakantie, zomer 2015 in Normandië, Frankrijk.
Deze lamp in een boom associeerde ik met Kerst.

MUZIEK
Op zoek naar een melodie met lamp of licht kwam ik op een kinder-spellied met de titel Vinger in de Hoed. De tekst is:

Vinger in den hoed, wie er mee doet, vanavond,
Met een kaarsje en een lichtje aan de deur, Hoe-zee.

Het spel is als volgt: De kinderen lopen in een kringbij ‘hoezee’ gaat iedereen op de hurken zitten,
de handen blijven vast, wie valt is af.

Op de eenvoudige en korte melodie maakte ik 18 variaties.

PHOTO
I came across this situation whilst on holiday in Normandy, France in 2015. I associated the lamp in the tree with Christmas. 

MUSIC
In the process of searching for a tune with lamp or light I came across a childrens play song with the title ‘Finger in the Hat’. It goes as follows:

Finger in the hat, who plays along, this evening. 
With a candle and a light by the door, hurrah. 

The game goes like this: To the sound of music the children walk around in a circle. When the music stops they all crouch down on their haunches keeping their hands together. Whoever falls over is eliminated.

I made 18 variations to the short quite simple tune.