BvV #2.10

#2.10

FOTO
De naam van de boot is grappig ten opzichte van de situatie.
Als een vis op het droge, een boot zonder water: een vastgelopen situatie. Een depressief beeld, kenmerk van het afgelopen corona-jaar. We rekenen op de eb-en-vloed beweging: na regen komt zonneschijn. Er komt vast een dag dat de schoongemaakte boot weer te water gaat.

MUZIEK
Uit Engelse manuscripten uit de 17e en 18e eeuw selecteerde ik melodieën met nautische titels. All Hands Upon Deck is er één van.
Het arrangement is van langzaam naar snel en terug, telkens met een andere begeleiding.
Het tempo van de derde versie is zoals was aangegeven.
Het totaal symboliseert voor mij “Eeuwige Drift”.

PHOTO:
In relation to the situation the boat finds itself in, the name is quite funny. [Eeuwige Drift = Forever Drifting]
As a fish out of water, a boat without water, a jammed situation. A depressing sight, as reflected in the corona situation the past year. We reckon on the ebb and flood movement; after the rain the sun shines. The day will come that the cleaned and shiny boat will once again be in the water.

MUSIC: I have selected tunes with nautical titles from various 17th and 18th century English manuscripts. All Hands Upon Deck is just one of them. The arrangement goes from slow to quick and back again, each time with a different accompaniment. The tempo of the third version is as it was given in the original tune. For me, the total picture the tune gives is one of constant drifting through the ages.