BvV #2.02

#2.02

FOTO: Een vrolijke stenen kikker in de tuin van muziekvriend Thomas Seeck. De vermenselijking van dieren en voorwerpen bestaat al eeuwenlang (antropomorfisme). Het komt al voor bij de Fabels van Aesopus (ca. 600 voor Chr.), in sprookjes zoals De Gelaarsde Kat en stripverhalen, bijv. Ollie B. Bommel en Tom Poes en de talloze Disney-producties: Donald Duck etc.

MUZIEK: “Daar zaten zeven kikkertjes” is een kinderliedje geschreven door de Amsterdamse arts Jan Pieter Heije (1809 – 1876)
en gepubliceerd in Kinderliederen (1843). Het eerste couplet kennen veel Nederlanders uit het hoofd. De melodie is van T. Steenhuis (1867). Een eerdere en complexere toonzetting is van L. van der Wurp (1863). In dezelfde bundel staan ook de nog steeds bekende liedjes: Tussen Keulen en Parijs en Zie, de maan schijnt door de bomen. Meer informatie is te vinden op : www.liederenbank.nl

Daar zaten zeven kikkertjes
Al in een boerensloot,
De sloot was toegevroren,
Ze lagen hallef dood,
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet
Van honger en verdriet.

De jongste, die een wijsneus was,
Zei tot zijn kameraads:
‘Die malle nachtegalen,
Wat hadden die een praats!
Was eerst het ijs maar in den dooi,
Wij zongen eens zoo mooi!’

De milde, lieve Lente kwam;
Zij kwaakten de oude wijs:
Als zij dat zingen noemen,
Wensch ik ze weêr in ‘t ijs;
Ik geef die kikkers allemaal
Voor éénen nachtegaal.

Variant teksten en melodie

Ik ben vandaag te zagen geweest
Ik ben vandaag te zagen geweest bij Louw, den timmerman
Daar heb ik leeren zagen, zoo goed als ik maar kan
En als die zagen stomp zijn wel foei wat stuift dat meel
En dat gaat door je keel, je keel; En dat gaat door je keel, je keel
En dat gaat door je keel.

De koeien dragen lange staarten
De koeien dragen lange staarten en waarom doen ze dat ?
Dan gaat hun gatje frik-frak, frik-frak, frik-frak,
De koeien dragen lange staarten en waarom doen ze dat ?

PHOTO
You see a very jolly stone frog in the garden of Thomas Seeck, a very good musical friend of ours. The humanisation of animals (anthropomorphism), and also of objects, has been going on for centuries. It appears already in The Fables of Aesop’s (ca. 600 BC), in tales such as Puss in Boots and in comic strips such as Ollie B. Bommel and Tom Poes as well as in many Disney productions: Donald Duck etc.

MUSIC
Jan Pieter Heije (1809 – 1876), a family doctor living in Amsterdam, wrote the famous childrens’ song ‘There were Seven Frogs’ and published it in his book of childrens songs (1843). Many Dutch people know by heart the first verse. The melody was written by T. Steenhuis (1867). An earlier version by L. Van der Wurp (1863) was written in a more complicated key. Many well known songs can be found in the same collection, for example; Between Cologne and Paris and Look, you can see the moon shining through the trees. More information can be found on the following website www.liederenbank.nl.

The lyrics summarised
Seven frog could be found in a frozen ditch
They croaked not because they were hungry and sad

The smallest of them said: How arrogantly the nightingales sing
As soon as the ice has gone, then we can sing more beautifully

But in the springtime the frogs croaked as never before
Give me a sweet nightingale anytime over all the frogs in the world!

Variations in the lyrics and the melody
You could find me today at the carpenter Louw’s (Lawrence] place.

The cows have long tails.