BvV #2.05

#2.05

FOTO: Als je zo iets op het strand vindt gaat je fantasie op hol.
Welk drama heeft zich afgespeeld ?
De postzegel met een roze hartje is het enige dat nog intact is.
En dat alles in het grauwe zand op een dag zonder zon.

MUZIEK: In de liederenbank vond ik het lied Minneklucht van een matroos en een naaister op de melodie “Hier achter in de Ridderstraat” daarin is sprake van een liefdesbrief, in 1792 sprak men van een minne-brief. De Ridderstraat is in Amsterdam. De samenvatting van het lied is:

Een naaistertje in Amsterdam is verliefd op een Rotterdamse matroos. Zij schrijf hem dat hij moet komen om van haar liefdesverdriet te genezen. De matroos komt en geeft wel 44 kussen en maakt het meisje zwanger.
Als het kind een jongetje is zal het een matroos worden.
Als het kind een meisje is zal het een naaister worden.

PHOTO
Your fantasy thoughts would go wild if you find something like this on the beach. What on earth has been happening here! The only thing left over is the postage stamp with the red heart. And all that to be seen and found in the ashen sand and under a grey sky.

MUSIC
I came across the song ‘Minneklucht van a matroos and naaister’ (The Bad-luck of a Sailor and a Seamstress) in the registry of songs, accompanied by the melody ‘Hier Achter in de Ridderstraat’ (Here at the Back of the Ridder Street), in which there is mention of a love letter. In 1792 it was thought it to be a love letter. The Ridder Street is situated in Amsterdam. The song can be summarised as follows:

A seamstress in Amsterdam is in love with a sailor from Rotterdam. She writes to him asking him to visit her to cure her from her love sickness. The sailor Comes to her and gives her 44 kisses and makes her with child. If the baby is a boy it will become a sailor, if the baby is a girl it will become a seamstress.