BvV #2.06

#2.06

FOTO: In de grachtjes van Enkhuizen liggen ‘s winters veel boten in het water geparkeerd. Men schenkt weinig aandacht aan het onderhoud. Dit beeld doet me denken aan het spreekwoord: Water naar de zee dragen, met de betekenis: een zinloze bezigheid. En dat is mijn gevoel voor de tijd waarin we nu leven.

MUZIEK: Berend Botje is een algemeen bekend Nederlands kinderliedje uit de 19e eeuw.
De oudste versie van 1868 komt uit Oost-Friesland (Duitsland).
De oudste bekende Nederlandse variant staat in het liedboekje Volksdeuntjes uit de oude doos uit 1871. De liederenbank rubriceert het onder : een knieliedje (het lied wordt gezongen terwijl het kind op de knie zit) ook wel gezongen bij het touwtje springen.

De hedendaagse tekst is:

Berend Botje ging uit varen
met zijn scheepje naar Zuidlaren
de weg was recht, de weg was krom
nooit kwam Berend Botje weerom.

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
hij is naar Amerika
.

Meestal met de tekst-toevoeging op een andere wijs:

Amerika, Amerika,
driemaal in de rondte van je hopsasa.
Amerika, Amerika,
driemaal in de rondte van je hopsasa

Op wikipedia is nog meer te lezen over dit lied.

PHOTO
Little is going on with the many boats laid-up in the Enkhuizen harbour in the winter. The image this creates makes me think of the proverb ‘to carry coals to Newcastle’ (water naar de zee dragen), doing something superfluous or unnecessary. And that’s what my feeling is about the times we are living in now.

PHOTO
Little is going on with the many boats laid-up in the Enkhuizen harbour in the winter. The image this creates makes me think of the proverb ‘to carry coals to Newcastle’ (water naar de zee dragen), doing something superfluous or unnecessary. And that’s what my feeling is about the times we are living in now.

MUSIC
Berend Botjes is a well known 19th century Dutch childrens song. The oldest version comes from Ooost-Friesland (Germany), written in 1868. The oldest known Dutch example from 1871 can be found in the song book ‘Volksdeuntjes uit de oude doos’ (Folk tunes out of the old box). The official collection of songs classifies it as a knee song, that is one that was sung whilst the child was sitting on the knee. It was also a common song for children to sing whilst playing with the rope skipping.

The modern lyrics are as follows:

Berend Botje went out sailing
With his ship to Zuidlaren
The way was straight, the way was crooked
Berend Botje never arrived

One , two, three, four, five, six, seven
Where has Berend Botje got to?
He’s not here, he’s not there
He is in America

Usually also with the extra lyrics as follows:

America, America
Turn around three times and oops-a-daisy
America, America
Turn around three times and oops-a-daisy

You can find more information about this song on Wikipedia.