BvV #2.08

#2.08

FOTO
Een zwarte slinger rook contrasteert met de maagdelijke witte wolken: de vervuiling van Tata Steel, voorheen de Hoogovens.
Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld.

MUZIEK
In de liedbundel “Boerenliedjes” vond ik deze passende titel:
“Vulcaen met syn manke poot”. uit ca. 1712.
Er zijn geen andere versies bekend van deze melodie.
Misschien komt het uit een toneelstuk of vroege opera, waarin de Romeinse god van het vuur, Vulcanus – de zoon van Jupiter en de gemaal van Venus – een rol speelde. Het is een gezellige driekwarts-maat; een wals bestond in die tijd nog niet. De melodie gaat niet muzikaal mank en heeft ook geen explosief karakter.

PHOTO
A black wisp of smoke contrasted against the virgin white clouds, the result of the pollution caused by Tata Steel. Tata Steel was previously known as de Hoogovens, and is the fifth biggest steel producer in the world.

MUSIC
‘Vulcaen met syn manke poot’
(Vulcan with his bad paw) from ca. 1712.
I came across this appropriate song in the farmers song collection ‘Boerenliedjes’. To my knowledge, no other version of this melody exists. Perhaps it originated from a play or opera in which Vulcan played a key role? Vulcan was the Roman god of fire, the son of Jupiter and the consort of Venus. The tune is written in a jovial three/four time before the invention of the waltz rhythm we know today. The melody doesn’t have an explosive character (Vulcan), but shows a nice strong musical form.