BvV #2.09

#2.09

FOTO
Deze combinatie van beroepen kwam ik tegen in een nieuwbouwwijk van Helmond. Ik zag een heel medisch leven voor me. Het lijkt erop dat we geregeerd worden door de Medische Wereld : wetenschappers en fabrieken met een speciale taal. Na de geboorte (verlossing) kan er lichamelijk van alles mis gaan: er is een behandeling (therapie) nodig voor het lichaam (fysio), het gevoel (hapto), de voeten (podo), het leren (ortho) en de geest of ziel (psyche) enzovoorts. Een mensenleven gaat niet altijd over rozen.

MUZIEK
De kwakzalversdeun staat al geruime tijd op het repertoire van De Zoete Inval. Het komt uit de liedbundel: Het Vermaaklyk Buitenleven (1716).
Het is een spottende tekst om de mensen te waarschuwen tegen kwakzalvers en hun handlangers. De kwakzalver was een gebruikelijke figuur op kermissen en jaarmarkten.
Tegen de tijd dat de mensen merkten dat ze bedrogen waren, was de kwakzalver al weer weg naar het volgende goedgelovige publiek. Een samenvatting van de tekst is:

 1. Johan de Duitser, een zogenaamd geleerd man,
  is goed in liegen en bedriegen.
  Hij zegt dat hij kwalen kan genezen.
  Probatum voor iedereen.
  (het helpt voor iedereen)
 2. Hans met zijn bochel,
  ziet er onnozel uit, maar is een handlanger van Johan.
  Hij helpt bij de verkoop van kruiden en smeersels
  Genezen of geef geen geld.
 3. Mary met het huikje (een huik is een mantel met kap)
  reist met Johan mee en verdient zo haar geld.
  Ook zij helpt mee met de verkoop van pillen en zalfjes.
  Wie wil er nog een pakket.
 4. Mary en Hansje moedigen de omstanders aan
  om goed voor hun lijf / lichaam te zorgen,
  en medicijnen te kopen.
  Voor 1, 2, 3, 4 stuivers, het is weing geld.

PHOTO
I came across this combination of professions in a new housing project in Helmond.
I saw a very medical life stretching before me. It seems we are activated and react to the medical world: Scientists and factories with their own special language. After birth (salvation) everything can go wrong with the body (physical), the feeling (happy), the feet (polo), the learning (oath) and the spirit and the soul (psyche) and so on. The life of mankind is not always a bed of roses.

MUSIC
The kwakzalversdeun (the song of the quack) is to be found already a long time in the repertoire of De Zoete Inval. It originates from the song collection: Het Vermaaklyk Buitenleven (entertaining life outdoors) (1716). It has a mocking text aimed at warning the public in general against kwakzalvers (quacks) and their kind. It was quite usual at the time to find quacks plying their trade on fairs and markets. The quack was of course long gone to other gullible folk, before his victims discovered they had been thoroughly hoodwinked. A summary of the lyrics is as follows:

Johan the German, a so called learned man
Is good in lying and threatening
He says he can cure all ailments
For everyone

Hans with his hump
Looks silly, but is Johan’s henchman
He helps with the sale of herbs and creams
Cured or don’t give money

Mary with the hooded cape
Travels along with Johan to earn her keep
She also helps with the sale of pills and creams
Who would like another pack

Mary and Hansje encourages the bystanders
To look after their bodies well
And to by medicine
For 1, 2, 3, 4, pennies, it’s not a lot of money